Operatie Centurion moet personeel Philips mobiliseren

EINDHOVEN, 5 okt. Onder de naam Operatie-Centurion begint Philips een grootscheepse mobilisatie-campagne, die tot een omwenteling in de manier van werken binnen de onderneming moet leiden. Doel is vergroting van de winstgerichtheid binnen het concern.

Enkele sleutelelementen in Operatie-Centurion: het management op alle niveaus zal voortaan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte budgetafspraken, de interne communicatie moet worden verbeterd, de leiding moet snel keuzes maken om op korte termijn geld te besparen of te genereren, de bedrijfsonderdelen moeten zich spiegelen aan de concurrentie en niet aan elkaar.

De campagne vormt het fundament van het gezondmakingsproces in Philipstermen: de turnaround-operatie die de Groepsraad op gang wil brengen. Ze moet leiden tot een nieuw elan, een doorbreking van de verstarde bedrijfscultuur, een mentaliteitsverandering. Ze illustreert ook dat de problemen bij Philips zich niet beperken tot de verliesgevende divisies Informatiesystemen en Componenten. Herstructurering van die divisies kost 2,7 miljard gulden en 10.000 banen, waardoor Philips dit jaar een verlies lijdt van 2 miljard.

Vier jaar geleden heeft de vorige Philips-president, C. J. van der Klugt, ook geprobeerd een dergelijke massa-mobilisatie op gang te brengen. Maar dat revitalisatieproces is al snel gestokt en gestrand, omdat er binnen de Philips-top geen overeenstemming over bestond. Dat Philips er niet in slaagde de rest van de onderneming bij het noodzakelijke veranderingsproces te betrekken, is de belangrijkste reden dat het bedrijf in de huidige crisis is beland, zegt C. K. Pralahad, hoogleraar ondernemingsstrategie aan de universiteit van Michigan en destijds adviseur van Van der Klugt.

Philips geeft geen informatie over de mobilisatie-campagne. Een woordvoerder zegt alleen dat de werknemers te zijner tijd 'via de interne kanalen' op de hoogte zullen worden gebracht.

President J. D. Timmer heeft de hoofdlijnen van operatie-Centurion voor het eerst ontvouwd tijdens een bijeenkomst met de hoofdstaf op 9 augustus. Daarna hebben leden van de raad van bestuur de nieuwe aanpak voorgelegd aan het topmanagement in de produktdivisies en de belangrijkste regio's. Philips zal dergelijke bijeenkomsten de komende maanden ook houden met het lagere management duizenden mensen om de nieuwe bedrijfsfilosofie te laten doorklinken 'tot in de haarvaten van de organisatie', aldus een directielid van Philips.

Timmer schilderde tijdens de bijeenkomst op 9 augustus een ontluisterend beeld van de prestaties van Philips. Gemeten naar de gebruikelijke bedrijfseconomische criteria winstgevendheid, omzet per werknemer doen bijna alle bedrijfsonderdelen van Philips het slechter dan hun directe concurrenten. 'De situatie is kritiek', hield Timmer zijn gehoor voor, we zullen radicaal moeten veranderen en de eerste resultaten zullen al dit jaar zichtbaar moeten zijn.

De Philips-president legde veel nadruk op de noodzaak van betere communicatie binnen het concern. Doelstellingen moeten voor iedereen duidelijk zijn, er moet meer ruimte komen voor kritiek en creativiteit. Leidinggevenden zullen worden verplicht voor elk bedrijfsonderdeel een communicatieplan te maken 'om ervoor te zorgen dat de hele organisatie meebeweegt'.

Volgens Timmer heeft Philips geen behoefte 'aan nieuwe goeroe's' of aan het op zijn kop zetten van de organisatie. De ledinggevenden moeten er heel pragmatisch voor zorgen dat de bestaande organisatie beter functioneert.

Als onderdeel van de campagne zijn ook nieuwe regels voor budgettering opgesteld, die het makkelijker moeten maken vast te stellen waar de fouten worden gemaakt. Leidinggevenden op alle niveaus zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de mate waarin ze plannen, vastgelegd in persoonlijke contracten, hebben waargemaakt. Investeringen worden beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen tot een snelle resultaatverbetering. Geldverslindende activiteiten dienen te worden gekapt, waarbij snelheid belangrijker is dan 'een al te grote zorgvuldigheid'.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Philips, die normaal alleen te maken heeft het de hoofddirectie van de Nederlandse Philips bedrijven, is gisteren door Timmer persoonlijk geinformeerd over het nieuwe beleid. COR-voorzitter G. Hoppenbrouwers sprak na afloop over 'een verhelderend en vertrouwenwekkend gesprek'. 'Timmer lijkt in staat om de mensen die langs de zijlijn staan bij het noodzakelijke veranderingsproces in de onderneming te betrekken', zei Hoppenbrouwers.

De Operatie-Centurion dankt haar naam aan de Romeinse legerleiders die het bevel voerden over honderd man. Ze roept associaties op met de gelijknamige Britse legertank en verwijst naar het honderdjarig bestaan van Philips volgend jaar.

    • Dick Wittenberg