NMKW

NMKW (Mijnbouwkundige werken) heeft in het eerste halfjaar van 1990 een verlies geleden van fl.9,8 miljoen. In hetzelfde tijdvak van 1989 werd nog een winst van fl.3,4 miljoen behaald. Over geheel 1990 wordt een verlies verwacht. Vorig jaar stortte de winst al in van fl.26 miljoen naar een schamele fl.1 miljoen. De omzet steeg van fl.115 miljoen naar fl.158 miljoen.

De tegenvallende resultaten zijn volgens de directie vooral het gevolg van de hoge afschrijvingskosten inzake betaalde goodwill door de deelneming GMB bij de aankoop van de supermarktketen SES. Ook zijn de resultaten van de overige distributie-activiteiten via Garomar achtergebleven.