Navo, Warschaupact: elk 7.000 vliegtuigen

WENEN/WASHINGTON, 5 okt. Het concept-verdrag voor de beperking van de conventionele bewapening in Europa, waarover de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie woensdag in beginsel overeenstemming bereikten, voorziet in een maximum van 7.000 gevechtsvliegtuigen voor NAVO en Warschaupact elk. Voor het aantal vliegtuigen aan NAVO-zijde heeft dit geen consequenties want de NAVO beschikt thans over 6.250 vliegtuigen in Europa.

Dit heeft het hoofd van de Duitse delegatie bij het zogeheten CFE-overleg in Wenen, Rudiger Hartmann, gisteren gezegd. Volgens Hartmann zijn de zestien lidstaten van de NAVO allen bereid om het verdrag te ondertekenen.

Niet bekend

Baker verklaarde gisteren dat het concept-verdrag voorziet in een bovengrens voor tanks van 20.000 per alliantie. Dit betekent volgens hem dat de Sovjet-Unie 19.000 tanks zal moeten vernietigen en de Verenigde Staten 4.000.

De Amerikaanse president Bush liet gisteren in een verklaring weten dat met het CFE-akkoord de militaire balans in Europa zeer ten gunste van de NAVO-staten zou veranderen.

Het is de bedoeling dat het verdrag op 18 november tijdens een conferentie van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking (CVSE) door de lidstaten van de NAVO en het Warschaupact zal worden ondertekend. (AFP, Reuter)