Kritiek van jarige SER op vaagheid van kabinet

DEN HAAG, 5 okt. Minister-president Lubbers kreeg gisteren een reprimande op het symposium ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van de Sociaal-Economische Raad. In zijn toespraak zei Lubbers dat de SER ook in toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren op sociaal-economisch terrein, mits de adviezen 'bondig, kloek en a tempo' komen. En dat schoot SER-voorzitter prof. ir. Th. Quene in het verkeerde keelgat. 'Als de minister-president de bijdrage van de SER toespitst op tempo, kordaatheid of flinkheid, dan is een heldere adviesaanvrage van de regering een essentiele voorwaarde.'

En wat het 'a tempo' betreft kon Quene het niet nalaten de traagheid van het kabinet te hekelen. 'Ik zal heel goed letten op de datum van de adviesaanvraag. Nadat in het regeerakkoord was aangekondigd dat ons advies zou worden gevraagd, hebben we zeven maanden gewacht. En we kregen toen vier maanden de tijd om advies uit te brengen', aldus de SER-voorzitter ('ik verdedig me nu').

De uitbrander werd later op de dag tijdens een matte forumdiscussie door D66 fractievoorzitter Van Mierloo getypeerd als: 'Ik heb van mijn leven nog nooit iemand zo beschaafd uit zijn slof horen schieten.'

Premier Lubbers plaatste ook een kanttekening bij de afspraken die zijn gemaakt tijdens het Najaarsoverleg van afgelopen dinsdag. 'Kritiek is mogelijk is op het feit dat het plan voor de arbeidsongeschikten zo laat komt. Het had natuurlijk een of enkele jaren eerder gemoeten, maar dat gezegd hebbend is de aanpak wel degelijk perspectiefvol', aldus Lubbers. 'Zij die dat niet willen zien acht ik bijziend.'