KLM: ook andere bedrijven getroffen

ROTTERDAM, 5 okt. De KLM wijst erop dat ook allerlei andere luchtvaartmaatschappijen in de wereld, ook die waarin zij deelneemt, worden getroffen door scherp gestegen brandstofprijzen en verzekeringskosten en nadelige valuta-invloeden.

Als die negatieve factoren ook de komende winter van invloed blijven zal dat 'naar het zich thans laat aanzien' ertoe leiden dat het boekjaar 1990/91 met een aanmerkelijk verlies wordt afgesloten, aldus de KLM.

KLM tankte in het afgelopen boekjaar voor een gemiddelde prijs per gallon (ongeveer 4,5 liter) van zestig dollarcent. Op dit moment betaalt de maatschappij gemiddeld meer dan een dollar per gallon.

De KLM is onder meer aandeelhouder in de Nederlandse chartermaatschappijen Transavia (40 procent) en Martinair (29 procent). Transavia besloot onlangs al de vluchten op Turkije en Israel op te geven omdat het passagiersaanbod als gevolg van de Golfcrisis sterk was gedaald, terwijl de verzekeringspremies enorm zijn gestegen. Martinair en KLM vliegen veelvuldig op en via het Midden-Oosten. Afhankelijk van de spanning in de Golf kunnen de verzekeringspremies sterk fluctueren. Volgens een woordvoerder kunnen de kosten van verzekering soms tienduizend gulden per vlucht verschillen.

De resultaten van de chartermaatschappijen werken volgens een woordvoerder rechtstreeks door in het resultaat van de KLM. Dat is ook het geval met de resultaten van Sabena World Airlines, waarin KLM een belang van 20 procent houdt, en van het Amerikaanse Northwest Airlines, waarin KLM een winstrecht van 20 procent heeft. Financiele analisten verwachten van beide maatschappijen dit jaar een negatief resultaat.