KLM houdt rekening met aanmerkelijk verlies

ROTTERDAM, 5 okt. De KLM houdt voor het lopende boekjaar, dat afloopt op 31 maart 1991, rekening met 'een aanmerkelijk verlies'. De luchtvaartmaatschappij heeft dit gisteren bekendgemaakt, vooruitlopend op de resultaten over het eerste halfjaar, die op 1 november worden gepresenteerd.

De beurs reageerde heftig op het KLM-nieuws. Aan het slot van de handel gisteren was de koers zo'n 11 procent gedaald. Het fonds sloot op 21,20 gulden. Omstreeks het middaguur noteerde de KLM vandaag 20,80 gulden.

Als oorzaken van de achteruitgang noemt de KLM de scherp gestegen brandstofprijzen en verzekeringskosten en de nadelige valuta-invloeden. Na een sterke terugval in het eerste kwartaal van dit boekjaar voorziet de maatschappij ook voor het tweede kwartaal een aanzienlijke verslechtering. Wel zal het resultaat nog positief zijn.

De nettowinst van de KLM daalde in het eerste kwartaal van dit boekjaar tot 41 miljoen gulden. Vorig jaar werd in dezelfde periode 230 miljoen gulden verdiend, maar in dat cijfer was een buitengewone bate van 125 miljoen gulden verwerkt. Het afgelopen boekjaar behaalde de KLM in de eerste helft een nettowinst van 267 miljoen gulden. Daaruit volgt dat het KLM-resultaat in het tweede kwartaal 1990/1991 aanzienlijk onder 37 miljoen gulden moet uitkomen.

Pag.14: Analyses