Justitie vraagt bekeuringen regio Den Haag te beperken

DEN HAAG, 5 okt. Afspraken tussen justitie en politie over een beperking van het aantal processen-verbaal hebben in het arrondissement Den Haag niet tot het gewenste resultaat geleid. In Wassenaar, Naaldwijk en Noordwijk heeft de politie zoveel bonnen uitgeschreven dat het openbaar ministerie de korpschefs heeft gevraagd bekeuringen van lichte verkeersovertredingen de resterende maanden van dit jaar achterwege te laten.

Technische apparatuur voor de opsporing van snelheidsovertreders en automobilisten die door rood rijden en een vereenvoudigde administratie hebben het de politie makkelijker gemaakt grote aantallen processen-verbaal uit te schrijven. Wanneer mensen hun bekeuringen niet direct betalen, krijgt het openbaar ministerie de bonnen ter verdere verwerkig op het bureau, maar de grote aantallen brengen justitie steeds weer in de problemen.

Vorig jaar zijn afspraken gemaakt over maximale aantallen bekeuringen per politiekorps, waarbij werd uitgegaan van de tot dan toe gebruikelijke aantallen. Ook in andere plaatsen, onder meer Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven, zijn vorig jaar beperkingen gesteld aan het aantal bonnen. Deels was dat een reactie op klachten van de politie dat justitie te veel tijd laat verstrijken met de verwerking van de bonnen. Als er geen reactie van justitie volgt, heeft een bekeuring weinig effect, menen veel politiemensen.