Justitie: informant handelt op eigen risico

DEN HAAG, 5 okt. Politie en justitie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor informanten en/of tipgevers. Een gedragslijn voor eventueel opgelopen schade is er niet. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft dat geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Lankhorst (Groen Links).

Lankhorst stelde zijn vragen naar aanleiding van de affaire-Stegeman. Deze voormalige antiekhandelaar uit Groningen maakte enkele maanden geleden bekend dat hij jaren tipgever was van de Centrale Recherche Informatiedienst en van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration.

Stegeman raakte naar eigen zeggen in moeilijkheden toen zijn naam bekend werd tijdens een rechtszaak tegen drugshandelaren. Hij vreest represailles uit die hoek. Hirsch Ballin vindt echter dat de anonimiteit van Stegeman voldoende is gewaarborgd, zoals dat met alle informanten gebeurt. Stegemans naam is door diens eigen toedoen bekend geworden, vindt de minister.

Hirsch Ballin erkent dat aan Stegeman tipgeld is uitbetaald. De minister merkt over tipgevers in het algemeen op dat deze mensen echter geheel uit vrije wil en op eigen risico informatie verstrekken aan politie en justitie. Tipgevers verwachten meestal geld in ruil voor hun informatie.

De minister maakt in zijn antwoord met nadruk onderscheid tussen informanten en infiltranten. Informanten zijn burgers, die vaak zelf behoren tot een crimineel milieu en zij spelen een tamelijk passieve rol.

Anders ligt dat met infiltranten. Die trachten een crimineel milieu binnen te dringen. Voor infiltranten worden 'in beginsel' intensief getrainde en begeleide politiemensen gebruikt.

Stegeman was betrokken bij diverse acties van de Nederlandse en Amerikaanse politie tegen drugshandelaren. Hij verloor, zegt hij, zijn dekmantel tijdens de zogenoemde Kurhauszaak, waarbij verdachten werden gearresteerd in het Kurhaus in Scheveningen. De verdedigers van de verdachten kregen Stegemans naam in de processtukken te lezen. (ANP)