Joegoslavisch leger treedt op in Slovenie

LJUBLJANA, BELGRADO, 5 okt. Joegoslavische troepen hebben vannacht met geweld het hoofdkwartier van het in staat van oprichting verkerende Sloveense leger bezet. Het is de eerste keer dat het Joegoslavische leger zich actief keert tegen de Sloveense autoriteiten.

Volgens radio-Ljubljana is na het incident de Sloveense regering in spoedzitting bijeengekomen en wordt het Sloveense ministerie van defensie, dat direct naast het bezette hoofdkwartier ligt, door politie-eenheden bewaakt.

Of het leger-ingrijpen een waarschuwing aan de Slovenen is of het begin van een militaire coup was vanmiddag nog niet duidelijk.

Juist gisteren eiste de Sloveense regering de teruggave van alle wapens die het Joegoslavische leger eerder heeft afgenomen van Sloveense territoriale defensie-eenheden. Als het leger geen gevolg geeft aan de eis, zal Slovenie zijn bijdrage aan de Joegoslavische defensie verminderen; twintig procent van de Joegoslavische defensiebegroting wordt door Slovenie betaald.

Slovenie heeft onlangs besloten zelf de verantwoordelijkheid voor zijn verdediging op zich te nemen en daartoe een eigen leger te vormen. Die maatregel is door de federale overheid als illegaal en in strijd met de Joegoslavische grondwet veroordeeld. Het Joegoslavische leger is een van de weinige functionerende federale instanties in het land.

Het Sloveense parlement heeft gisteren 27 federale wetten buiten werking gesteld en gedeeltelijk opgeheven. De maatregel past in het Sloveense streven naar een verdere uitholling van het federale gezag in de Joegoslavische deelrepubliek.

De betrokken wetten, die betrekking hebben op economie, justitie en openbaar bestuur, werden in strijd geacht met de wetgeving van Slovenie zelf. Tijdens het parlementsdebat eisten Sloveense afgevaardigden gisteren een referendum over de vraag of Slovenie zich geheel van Joegoslavie moet afscheiden en een onafhankelijke staat moet worden. Over dat referendum moet het parlement in Ljubljana een besluit nemen voor begin november een nieuwe grondwet van kracht wordt. De kans dat de Slovenen zullen kiezen voor een volledige onafhankelijkheid wordt overigens klein geacht.

Tijdens een spoedzitting van het Kroatische parlement, gewijd aan de etnische spanningen tussen de Kroaten en de Servische minderheid, is de Servische president Slobodan Milosevic er gisteren van beschuldigd de onrust te hebben aangestookt in een poging Kroatie te destabiliseren. Vladimir Seks, de vice-voorzitter van het parlement, noemde Milosevic 'de strateeg van de onrust in Kroatie'. Hij beschuldigde Borisav Jovic, een Servier die als voorzitter van het staatspresidium formeel staatshoofd van Joegoslavie is, als 'handlanger' van Milosevic op te treden. Tijdens het debat kwam het tot handtastelijkheden tussen Kroatische en Servische parlementariers. (UPI, DPA)