Investering 4.856 mln in de gezondheidszorg

DEN HAAG, 5 okt. Van 1991 tot en met 1994 zal in vervanging en uitbreiding van voorzieningen in de gezondheidszorg 4.856 miljoen gulden worden geinvesteerd. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) maakte gisteren voor die periode het zogenoemde overzicht van de bouwprioriteiten bekend.

Ondanks het feit dat bij de investeringen de nadruk ligt op sectoren waar de problemen het grootst zijn de zorg voor ouderen, psychiatrie en gehandicapten zijn niet alle provincies tevreden over de verdeling. Met name in Noord-Brabant is teleurgesteld gereageerd, omdat er de komende jaren weinig kan worden gedaan aan de lange wachtlijsten voor een plaats in een verpleeghuis.

Het totaal aantal plaatsen in verpleeghuizen, nu 51.000, kan met 3.550 worden uitgebreid. De capaciteitsverruiming in de zorg voor verstandelijk gehandicapten komt neer op 1.250 plaatsen in instellingen, ongeveer 2.200 in gezinsvervangende tehuizen en 800 in dagverblijven. In de psychiatrie gaat het om 980 extra plaatsen in beschermende woonvormen, 150 voor de kinder- en jeugdpsychiatrie en 260 voor de verslaafdenzorg. Het aantal bedden in revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen kan met 175 worden uitgebreid.

Simons zei gisteren dat de keuzes zwaar waren. Maar volgens hem kunnen met dit plan de meest dringende knelpunten worden aangepakt. De realisering hangt volgens hem nu af van de daadkracht van de besturen van provincies en instellingen.

Het bedrag van ruim 4,8 miljard gulden is als volgt over de provincies verdeeld: Zuid-Holland 1.514 miljoen gulden, Noord-Holland 616, Noord-Brabant 522, Gelderland 412, Overijssel 397, Utrecht 280, Limburg 224, Drenthe 165, Friesland 137, Zeeland 136, Groningen 117 en Flevoland 56 miljoen. Daar komt 280 miljoen bij voor landelijke en 'bovenregionale' projecten.

'Het is een geweldige opsteker', aldus de Zuidhollandse gedeputeerde W. Aalbers. Met het bedrag van 1,5 miljard gulden dat naar Zuid-Holland gaat, kunnen 80 van de 83 projecten waarvoor een aanvraag was ingediend worden verwezenlijkt. Aalbers: 'Dit is fantastisch. De jaren van werk die we in de planning van de gezondheidszorg hebben geinvesteerd, worden hiermee beloond'. De investeringen in Zuid-Holland zijn toereikend om de wachtlijsten van urgente gevallen voor een plaats in een zwakzinnigeninrichting vrijwel geheel te doen verdwijnen.

In Noord-Brabant blijft de problemen door de wachtlijsten voor opname in een verpleeghuis de komende jaren groot, aldus een woordvoerder van de provincie. Van de 20 projecten die op het gebied van de verpleeghuiszorg waren ingediend wilde Simons er aanvankelijk 14 honoreren. Na spoedoverleg een dag voor de bekendmaking van het overzicht besloot Simons geld uit te trekken voor 17 van de 20 projecten.