Homburg

Vleesverwerkingsbedrijf Homburg uit Cuijk heeft in de eerste helft van 1990 een nettoverlies geboekt van fl.1,4 miljoen tegenover fl.2,7 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op een verlies van fl.3,1 miljoen, terwijl er in de zes maanden van 1989 een verlies van fl.3,2 miljoen werd behaald. Op grond van de bestaande orderportefeuille, het hoge activiteitenniveau en de verwachte winstbijdrage van de acquisities, alsmede die van het in het tweede halfjaar verworven Niers Vleeswarenfabriek, verwacht de top voor het tweede halfjaar een zodanige resultatenontwikkeling, dat over het gehele jaar niet meer sprake zal zijn van een negatief netto resultaat.