FNV-bond claimt loonruimte van ruim vijf procent

WOERDEN, 5 okt. De Bouw- en Houtbond FNV eist bij de komende onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten een totale loonruimte van ruim vijf procent op voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Dit heeft de bond gisteren bekend gemaakt.

De bond eist een procent koopkrachtverbetering. Daarnaast gaat de bond uit van 2,5 procent prijscompensatie, die in de bouwsector nog automatisch wordt uitgekeerd. De rest (circa twee procentpunt) claimt de bond voor arbeidstijdverkorting, scholing en verbetering van arbeidsomstandigheden.

De FNV-bond (ruim 156 duizend leden) is voor volgend jaar betrokken bij onderhandelingen over negen CAO's voor circa 100 duizend werknemers. Voor de bouw, timmerfabrieken en bitumineuze dakbedekkers werd eerder dit jaar de 36-urige werkweek met ingang van januari 1991 binnengehaald. 'Onze inzet is ook voor de andere sectoren tot een gemiddelde werkweek van 36 uur te komen. Lukt dat niet, dan kunnen we simpelweg niet anders dan hogere looneisen stellen', aldus CAO-coordinator R. de Vries.

Voor de becijfering van de loonruimte gaat de FNV-bond uit van 2,5 procent inflatie en een produktiviteitsstijging van tussen de twee en drie procent. Dat wijkt af van de prognose van het Centraal Planbureau (CPB), dat de arbeidsproduktiviteit in de bouwsector volgend jaar met driekwart procent ziet dalen. De Vries is daar echter niet van onder de indruk. 'Het CPB houdt rekening met strenge winters. Die hebben we de afgelopen jaren niet gehad. Daardoor hebben wij steeds enkele procenten laten zitten', zegt hij.

Voorzitter J. Schuller van de Bouw- en Houtbond toonde zich bezorgd over de omvang van de nieuwbouw volgend jaar. 'Door de onzekere economische vooruitzichten is het niet onwaarschijnlijk dat volgend jaar twintig- tot vijfentwintigduizend woningen minder zullen worden gebouwd dan de honderduizend die voor een stabiele ontwikkeling in de sector wenselijk zijn. Dat zou een dieptepunt worden', aldus de bondsvoorzitter.

Schuller kondigde aan dat de Bouw- en Houtbond de discussie over de volledige belastingaftrek van de hypotheekrente opnieuw zal aanzwengelen. 'Ik snap niet dat een kabinet in financiele nood huiseigenaren dit voordeel zo gemakkelijk in de schoot werpt', aldus Schuller.