EC trekt plan beperkingen nationale filmsteun terug

BRUSSEL, 5 okt. Een plan van de Europese Commissie om nationale overheidssubsidies voor de film- en televisie-industrie te beperken, is ten gevolge van stevige Franse en Duitse oppositie ingetrokken.

Parijs en Bonn verzetten zich tegen een zogenaamde 'raamregeling', die oneerlijke bevoordeling van nationale produkties zou moeten corrigeren. Sommige leden van de Europese Commissie zouden het argument van het 'vitale culturele belang' gebruikt hebben om het plan al te smoren voor het in de plenaire vergadering van de Commissie behandeld kon worden.

In toenemende mate maakt de Commissie gebruik van haar bevoegdheden om de grensoverschrijdende concurrentie in het Europa van 1992 te stimuleren. Daarbij wordt gestreefd naar toename van produktie en vertoning van Europese films en televisieprogramma's. Verwacht wordt dat de Commissie wel uiteindelijk een richtlijn zal publiceren waar nationale subsidieregelingen aan moeten voldoen, maar dat die waarschijnlijk geen bindende restricties zal bevatten. (Reuter)