Brief gemeente Markelo: Informatie over asielzoekers aan Kamer onjuist

DEN HAAG, 5 okt. Minister d'Ancona (WVC) heeft de Tweede Kamer volgens burgemeester en wethouders van Markelo onjuist geinformeerd over de recente verwerving van opvangruimte voor asielzoekers. Zij schrijven dat aan de vaste Kamercommissies voor welzijn en justitie.

De minister liet de Kamer op 26 september in een brief over de gang van zaken rondom de verwerving van negen nieuwe centra weten dat zij pas via een intern onderzoek van het ministerie op de hoogte was gekomen van Transito Plus BV in oprichting, waarvan een WVC-ambtenaar vennoot is. Het onderzoek was half september ingesteld naar aanleiding van berichten in de pers over de verwarrende gang van zaken rondom de vestiging van de nieuwe opvangcentra.

Transito Plus had onder meer het recreatieoord Klompjan in Markelo verworven. Dat gebeurde vlak voordat Klompjan, als onderdeel van een 'noodoperatie' van de overheid om plaatsen voor asielzoekers te vinden, de bestemming van opvangcentrum van asielzoekerscentrum kreeg. Volgens B en W van Markelo was de minister al voor het onderzoek op de hoogte van het bestaan van Transito Plus, sinds 1 mei een BV in oprichting waarvan WVC-ambtenaar M. F. van Hurck een van de vennoten is. Van Hurck was als ambtenaar betrokken bij het zoeken naar centra voor asielzoekers, maar hij had volgens d'Ancona 'op het terrein van asielzoekers teken- noch beslissingsbevoegdheid'.

Klompjan in Markelo was een van de negen lokaties die door het ministerie van WVC op 17 september werden gepresenteerd als opvangplaatsen voor asielzoekers. Die dag kregen de betrokken burgemeesters op het Binnenhof te horen dat deze centra buiten de gebruikelijke overlegprocedures tussen Rijk en gemeenten om waren verworven. In de bespreking op het Binnenhof vroeg burgemeester M. A. P. van Haersma Buma wie de nieuwe eigenaar van Klompjan was. 'Transito BV, luidde het antwoord van een WVC-ambtenaar', aldus Van Haersma Buma. Ook de burgemeester van Odoorn kreeg daar te horen dat dit bedrijf in zijn gemeente zaken had gedaan.

Enkele dagen later ontstond grote beroering toen bekend werd dat een ambtenaar van WVC, Van Hurck, werkte voor twee firma's die zich bezighielden met de aankoop van recreatiecentra waar naderhand asielzoekers werden gehuisvest, Transito BV i.o. en Commerce Vastgoed BV. Van Hurck had inmiddels, op 13 september, op het ministerie zijn ontslag ingediend.

Minister d'Ancona liet de Kamer op 26 september weten dat 'beinvloeding door de heer Van Hurck ten nadele van WVC vrijwel uitgesloten is'. Honderd procent zekerheid de minister niet geven. Zij ging niet in op het voordeel dat Van Hurck van zijn voorkennis kan hebben gehad. Maandagmiddag licht de minister de vaste Kamercommissies voor justitie, welzijn en minderheden in een mondeling overleg haar brief over de verwerving van asielzoekerscentra toe. Tot die tijd reageert zij niet op de beschuldiging dat zij de Kamer onjuist heeft geinformeerd.