Bondgenootschap mogelijk in 1991 ontmanteld; Warschaupact: eind in zicht

BERLIJN, LONDEN, 5 okt. Het Warschaupact wordt 'waarschijnlijk' volgend jaar ontmanteld. Dat heeft Sovjet-maarschalk Achromejev, een adviseur van president Gorbatsjov, gezegd in een gisteren verschenen interview in het blad Neues Deutschland.

'Ik denk dat het Warschaupact als militaire organisatie zijn activiteiten spoedig beeindigt, zeer spoedig zelfs, waarschijnlijk al in 1991, ' aldus Achromejev. In de kleine Oosteuropese landen wordt al geruime tijd gespeculeerd over de ontmanteling van het pact; het is echter voor het eerst dat een hoge Sovjet-gezagsdrager een tijdschema noemt. Of het pact als politieke organisatie blijft bestaan is een vraag die de lidstaten moeten beoordelen, aldus Achromejev. Hij zei dat de Sovjet-Unie zich bij elk besluit zal neerleggen.

Achromejev riep in het interview de NAVO op haar militaire rol op te geven en zich op haar politieke rol te concentreren.

Volgens het in Londen gevestigde International Institute for Strategic Studies ondervindt het Rode Leger steeds meer problemen met de inlijving van recruten. Volgens het IISS is het aantal recruten dat zich voor de dienst meldt met 26 procent afgenomen. In recente meldingen uit de Sovjet-Unie is sprake van het 'ontbreken' van 400.000 militairen.

Het IISS verwacht dat de Sovjet-strijdkrachten in de toekomst tot een klein beroepsleger worden getransformeerd dat politiek een minder prominente rol gaat spelen dan het Rode Leger nu doet en dat de kleinere omvang moet compenseren met een betere uitrusting. De huidige omvang van het Rode Leger wordt geschat op 3.988.000 man, het aantal reservisten bedraagt volgens het IISS 5,6 miljoen. Daarnaast beschikken de para-militaire groepen, de KGB en het ministerie van binnenlandse zaken over 530.000 man. Het instituut schat de jaarlijkse defensie-uitgaven van de Sovjet-Unie op 140 miljard roebel. Dat is het dubbele van het bedrag dat officieel op de defensie-begroting staat. Volgens het IISS ligt de discrepantie aan het feit dat men in Moskou de uitgaven voor kern- en ruimtevaartprojecten, militair te gebruiken research en militaire hulpprogramma's niet meerekent. (DPA, Reuter)