VVD: stemmen in het buitenland eenvoudiger

DEN HAAG, 4 okt. De VVD-fractie in de Tweede Kamer zal een initiatief-wetsvoorstel indienen dat het deelnemen aan verkiezingen van in het buitenland wonende Nederlanders moet vergemakkelijken. De belangrijkste verandering ten opzichte van de huidige regeling is dat ambassades als schriftelijk stembureau worden ingericht.

Volgens het Kamerlid Wiebenga is de huidige regeling te omslachtig. Mede daardoor hebben naar zijn mening bij de laatste verkiezingen van de 600.000 in het buitenland wonende Nederlanders slechts 20.000 van hun stemrecht gebruik gebruik gemaakt. Tot nu toe moest iedereen zich eerst per brief melden bij de Nederlandse gemeente waar hij het laatst had gewoond, die vervolgens een stembiljet stuurde dat met een buitenmodel envelop, waarvoor extra porto nodig was, naar Den Haag moest worden gestuurd. Na de laatste verkiezingen is de regeling iets vergemakkelijkt: men kan zich voortaan rechtstreeks laten inschrijven in Den Haag.

Tijdens de behandeling van de Kieswet heeft Wiebenga voorgesteld met een wijziging van de wet op dit punt te komen. Het advies van de Kiesraad aan staatssecretaris De Graaff-Nauta was echter negatief, in het bijzonder omdat de belasting voor de ambassades te zwaar zou worden. In VVD-kring is toen besloten zelf met een initiatief-wetsvoorstel te komen, dat binnenkort zal worden ingediend.

Het voordeel van zijn voorstel, aldus Wiebenga, is dat de briefwisseling beperkt blijft tot het land waar de Nederlanders wonen. Zij sturen hun stembiljet op naar de ambassade, die de uitslag per fax naar Den Haag stuurt.