Veel Leningraders wonen liever in Sint Petersburg

MOSKOU, 4 sept. De helft van de bevolking van Leningrad wil niet meer in een stad leven die is vernoemd naar de architect van de socialistische revolutie. Volgens een opiniepeiling, tegenwoordig een razend populaire sociologische onderzoeksmethode in de Sovjet-Unie, wil 44 procent de naam Sint Petersburg terug en opteert vijf procent voor de gerussificeerde versie Petrograd, zoals de stad ging heten tijdens de Eerste Wereldoorlog om associaties met het Duitse keizerrijk te vermijden. Tegen de huidige naam heeft 37 procent geen bezwaar.

Een naamwijzing komt misschien al spoedig aan de orde in de gemeenteraad, die gisteren terugkeerde van zomerreces. Burgemeester Anatoli Sobtsjak heeft zich uitgesproken voor omdoping op termijn. De naam nu wijzigen zou volgens hem te veel geld (140 miljoen roebel, volgens zijn berekening) kosten. Over een jaar zou het ook nog kunnen, aldus Sobtsjak die dit voorjaar werd gekozen als communist maar de partij deze zomer heeft verlaten.

Leningrad is zo ongeveer het laatste bolwerk van bolsjewistische naamgeving. Steden, die de afgelopen decennia zijn vernoemd naar bolsjewisten als Molotov, Kalinin, Vorosjilov en Ordzjonikidze, hebben nu nagenoeg allemaal hun oude naam weer terug. Leningrad bleef tot nu toe buiten schot. Lenin zelf echter niet. Overal (vooral in niet-Russische republieken) worden zijn standbeelden omvergehaald. Communistische partij-afdelingen proberen zich wel te verzetten tegen dit 'vandalisme' maar slagen daar zelden in.