Sovjet-Unie en VS eens over wapens

NEW YORK, 4 okt. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben gisteren in beginsel overeenstemming bereikt over een verdrag voor de vermindering van de conventionele bewapening in Europa. Dit verdrag moet de bekroning vormen van het zogeheten CFE-overleg tussen de lidstaten van de NAVO en het Warschaupact in Wenen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Baker, en zijn Sovjet-ambtgenoot Sjevardnadze slaagden er gedurende besprekingen van meer dan vijf uur in om een laatste belangrijke struikelblok uit de weg te ruimen, de beperkingen van de aantallen te land gestationeerde vliegtuigen en de inspectie op de naleving van de bepalingen hieromtrent. Over een punt, de beperkingen van de helikopters, werd men het gisteren nog niet eens. Maar volgens Sjevardnadze kan dit probleem zonder veel moeite worden opgelost.

Zowel Baker als Sjevardnadze onderstreepten dat hun landen de andere lidstaten van respectievelijk de NAVO als het Warschaupact nog moeten raadplegen over het principe-akkoord. (AP)