Rellen verstoren feestvreugde Berlijn

BERLIJN, 4 okt. De viering van de Duitse eenheid in Berlijn is gisteren geeindigd in omvangrijke ongeregeldheden op de Alexanderplatz aan de oostkant van de stad.

Onder een groep van 700, voornamelijk uit de westelijke wijk Kreuzberg afkomstige, 'autonomen' werden meer dan 200 arrestaties verricht. Veel ruiten van geparkeerde auto's en etalages van winkels moesten het ontgelden. Er vielen ongeveer 200 gewonden in diverse gradaties, aldus de Berlijnse politie vannacht.

Voordien waren opnieuw miljoenen mensen op weg in Berlijn om in een relatief ingetogen sfeer de Duitse eenheid te vieren. Boven het stadscentrum vloog een DC-3, een van de vliegtuigen waarmee in 1949 de Sovjet-blokkade van West-Berlijn werd doorbroken. Op kleinere schaal werden ongeregeldheden gemeld uit Leipzig en Dresden.

De ongeregeldheden in Berlijn begonnen na een demonstratie tegen de Duitse eenheid, waaraan enkele tienduizenden mensen hadden deelgenomen. De politie had in verband met verwachte ongeregeldheden 1.200 man ordetroepen uit Noordrijn-Westfalen naar de Duitse hoofdstad gehaald, alsmede 600 man grenstroepen. Onmiddellijk nadat de Westduitse rechtsorde was uitgebreid tot het gebied van de voormalige DDR, heeft de politie de laatste chef van de Oostduitse spionagedienst, Werner Grosmann, gearresteerd. Diens roemruchte voorganger, Markus Wolff, bleek evenwel niet thuis in Oost-Berlijn. Naar verluidt heeft hij in de Sovjet-Unie een goed heenkomen gezocht.

Inmiddels is bekend geworden dat Sovjet-president Michail Gorbatsjov over enkele weken naar Duitsland komt ter ondertekening van het nieuwe vriendschapsverdrag tussen de twee landen. Of hij daarbij ook Berlijn zal aandoen, is nog onduidelijk.