Produkten uit vroegere DDR voorzien van Hollands etiket; Erwordt mooie sier gemaakt met Nederlandse verpakkingen

ROTTERDAM, 4 okt. Het Landbouwschap heeft het ministerie van landbouw gevraagd op te treden tegen Duitse bedrijven die land- en tuinbouwprodukten uit het voormalige Oost-Duitsland in een Nederlandse verpakking steken en als Nederlandse produkten op de Duitse markt verkopen.

Dit heeft een woordvoerder van het Landbouwschap, het platform van de Nederlandse landbouwlobby, vanochtend bevestigd. Volgens het Landbouwschap worden etiketten moedwillig vervalst omdat Nederlandse produkten in het voormalige Oost-Duitsland veel beter verkopen dan produkten van eigen bodem.

'Bij verschillende Duitse produkten wordt mooie sier gemaakt met verpakkingen van Nederlandse produkten die goed staan aangeschreven', aldus G. J. Schroten van het Landbouwschap over de misleidende verpakking. 'Dit is volksverlakkerij naar de consument toe. Dat is niet te tolereren.'

Het Landbouwschap heeft het ministerie van landbouw vorige maand op de hoogte gesteld van zijn ongerustheid over de ontwikkelingen. 'De minister en de produktschappen zullen hiertegen nu sluitende maatregelen moeten nemen. Wellicht is er overleg nodig met partijen van de andere kant van de grens.'

Volgens Schroten is er sprake van regelrechte concurrentievervalsing. 'Het is van het grootste belang dat de vlag de lading dekt. Een produkt uit een bepaald land voldoet aan bepaalde eisen. Daar staat de verpakking garant voor. Op het moment dat de consument moet gaan twijfelen wat er in zit, werkt dat als een boemerang voor al degenen van wie de verpakking wordt misbruikt.' Schroten weet overigens niet wat de omvang is van de etikettenvervalsing.

Op het ministerie van landbouw in Den Haag waren de voorlichters vanochtend nog niet op de hoogte van het ongenoegen van het Landbouwschap. Een woordvoerder zei dat het Landbouwschap zich met zijn klachten moet wenden tot Justitie of de Duitse regering.

De Nederlandse export van land- en tuinbouwprodukten naar het voormalige Oost-Duitsland is sinds de val van de Berlijnse Muur explosief gegroeid. De groente- en fruit-export naar de DDR steeg van 39 ton vorig jaar tot 40.000 ton in de eerste negen maanden van dit jaar (20.000 ton direct en nogeens 20.000 ton via West-Duitsland).

Het Bedrijfschap Groothandel Groente en Fruit, platform voor Nederlandse importeurs en exporteurs, erkent dat Nederlandse etiketten worden gebruikt voor Duitse produkten. Het bedrijfschap wijt dit niet alleen aan het goede imago dat de Nederlandse land- en tuinbouw in het buitenland heeft, maar ook aan een chronisch gebrek aan eigen verpakkingsmateriaal bij de Duitsers. J. van der Vorm van het bedrijfschap weet bijvoorbeeld dat tienduizenden houten Nederlandse tomatenkistjes dienst doen als verpakkingsmateriaal voor Oostduitse tomaten. Het landbouwschap spreekt van 'een ontoelaatbare vorm van recycling' van Nederlands verpakkingsmateriaal.

Bij het Bedrijfschap Groothandel Groente en Fruit weet men ook van andere sectoren waar met Nederlandse verpakkingen wordt gewerkt voor buitenlandse produkten bijvoorbeeld met eieren in de zuivelsector. Ook kent Van de Vorm twee Nederlandse bedrijven, waarvan hij de namen niet wil noemen, die op grote schaal aardappelen importeren uit het vroegere Oost-Duitsland, de aardappelen hier uitsorteren en vervolgens weer in Nederlandse verpakking in Duitsland afzetten.

Van der Vorm tekent daarbij aan dat verpakkingsmateriaal zelf niet is beschermd, maar dat op verpakking van groente en/of fruit wel het land van herkomst moet staan. Het is, conform de richtlijnen van de Europese Gemeenschap, aan de Duitse autoriteiten om daarop toe te zien.

Bij Jager Holland BV in Nieuw Amsterdam, belangrijke Nederlandse groente en fruit exporteur, constateert de buitenlanddeskundige Kingma dat de burgers van het vroegere Oost-Duitsland een ware manie hebben voor Westerse produkten. Kinga spreekt van 'een Westerse tik'. 'Voor Westduitse eieren wordt vier maal zo veel betaald als voor Oostduitse eieren, terwijl het precies dezelfde soort eieren zijn. Alleen zit de ene in een Westers jasje en de ander in een communistisch jasje.'

Intact, een Oostduitse handelsfirma in Hilversum, heeft succes met Nederlandse verpakkingen. W. Schmidt van Intact verklaarde vorige week tegenover deze krant: 'De Oostduitse burger wil geen landbouwprodukten uit eigen land meer kopen. Het moet Westers zijn. Wat doen we? We doen een Nederlandse verpakking om de Oostduitse groenten en tulpenbollen. Loopt als een trein.'

Vanochtend voegde hij daar nog aan toe: 'Op het moment dat een Oostduitser een Nederlands etiket ziet koopt hij dat produkt, niet wetende dat het van Oostduitse herkomst is.' Volgens Schmidt is er evenwel geenszins sprake van etikkettenvervalsing. 'Er komt geen 'Made in Holland' op te staan. Het gaat alleen om een Westerse, Nederlandse, verpakking.'

De burgers uit het vroegere Oost-Duitsland 'hunkeren' volgens hem naar een goede, Westerse presentatie van produkten. 'De Oostduitse produkten zijn helemaal niet inferieur, ze zijn alleen altijd vies en smerig gepresenteerd. Sterker nog, er is helemaal geen presentatie, produkten worden gewoon in de winkel neergekwakt.'

    • Geert van Asbeck