Organisaties vinden tarieven van Spoorwegen nog te hoog

DEN HAAG, 4 okt. Consumenten- en milieuorganisaties noemen het besluit van minister Maij (verkeer) om de tariefsverhogingen bij de Nederlandse Spoorwegen op ten hoogste zes procent te houden 'totaal onvoldoende'.

Volgens de Consumentenbond zouden de spoortarieven in het geheel niet omhoog mogen gaan omdat elke verhoging averechts werkt op de pogingen van de overheid om het autogebruik terug te dringen en het openbaar vervoer te stimuleren. Ook Konsumenten Kontakt is niet tevreden over de minder vergaande tariefsverhogingen bij de Spoorwegen. De organisatie is weliswaar blij dat nu blijkt dat de NS 'niet zomaar kunnen doen wat ze willen in hun grenzeloze machtspositie', maar een verhoging van 6 procent vindt de organisatie nog steeds te veel. Met een verhoging van ten hoogste 3,5 procent zou Konsumenten Kontakt wel akkoord kunnen gaan. De organisatie hoopt dat de Tweede Kamer er in het vandaag te houden debat met de minister in slaagt om de tarieven verder naar beneden te krijgen.

Ook de stichting Natuur en Milieu vindt dat de tariefsverhoging haaks blijft staan op het kabinetsbeleid en het regeerakkoord. Daarin staat dat de tarieven van het openbaar vervoer minder mogen stijgen dan de kosten van het autogebruik. Dat minister Maij de tariefsverhogingen bij de NS nu wil beperken, betekent volgens Natuur en Milieu dat een zeer slechte maatregel wordt omgebogen tot een slechte. De FNV zegt dat 'de pijn weliswaar iets wordt verzacht', maar vindt dat tariefsverhogingen 'niet stimulerend werken op het gebruik van het openbaar vervoer'.