Open Universiteit wijst korting op studiebijdrage af

HEERLEN, 4 okt. De afschaffing van de tegemoetkoming in de studiekosten voor mensen van 21 jaar en ouder (reiskosten, lesboeken en dergelijke) zal vele studenten aan de Open Universiteit dwingen hun studie te staken. In een brief aan de Tweede Kamer dringt de instelling erop aan dat het parlement de afschaffing zoveel mogelijk beperkt of zelfs verwerpt.

De afschaffing van de tegemoetkoming vormt vooral een bedreiging voor 'tweede-kansers', mensen die op latere leeftijd (opnieuw) aan een studie zijn begonnen, schrijft de Open Universiteit. De afschaffing bedreigt zo de toegankelijkheid van de universiteit en is daarom 'onaanvaardbaar', aldus de Open Universiteit.

Het kabinet besloot kort voor de zomer de nu geldende regeling voor een tegemoetkoming in de studiekosten voor mensen van 21 jaar en ouder af te schaffen. De betrokkenen zouden voor een vergoeding voortaan een beroep op de bijzondere bijstand moeten doen. Daarvoor zouden zij alleen in aanmerking komen als ze een 'arbeidsmarktrelevante' opleiding doen. Minister Ritzen bespaart zo een bedrag van jaarlijks 28 miljoen.

Aan de Open Universiteit begonnen vorig jaar bijna 29.000 studenten een of meer cursussen. Daarvan kregen ongeveer 2.750 mensen een tegemoetkoming in hun studiekosten volgens de regeling die nu wordt afgeschaft.

Een interdepartementale werkgroep onder leiding van het ministerie van ondrwijs concludeerde vorige week dat de afschafiing van de regeling vooral gezinnen met lagere inkomens treft.