Labour-congres tart Kinnock met uitspraak defensie

BLACKPOOL, 4 okt. Het congres van de Britse Labourpartij heeft zich gisteren in Blackpool tegen de zin van partijleider Neil Kinnock met grote meerderheid uitgesproken voor bezuinigingen van tussen 16,5 en 30 miljard gulden op de bestaande defensie-uitgaven van bijna 70 miljard gulden.

Het geld zou moeten worden besteed aan welzijn en gezondheidszorg. Het defensiebudget wordt daarmee teruggebracht tot wat wordt berekend als het Europees gemiddelde.

Kinnock maakte echter duidelijk dat hij de komende verkiezingen zal ingaan zonder gehoor te geven aan de wens van de partij om zich nu al vast te leggen op vergaande bezuinigingen op het defensiebudget. 'We leven in de wereld van realiteiten, niet in die van resoluties', zei de partijleider na afloop van het debat.

Dat kwam hem vanmorgen op verhitte kritiek van woedende partijleden te staan, maar de Labourleider is vastbesloten de de kansen van de socialistisen bij de verkiezingen niet in gevaar te laten brengen door een achterban die zich laat misleiden door 'idealistische gevoelens'.

Martin O'Neill, de Labour-woordvoerder voor defensie, viel hem bij: 'Geen enkele Labour-kandidaat zal straks de verkiezingen hoeven ingaan opgezadeld met de verplichting dat de defensieuitgaven zullen worden teruggebracht met een cijfer dat uit de lucht is gegrepen en vervolgens op de achterkant van een enveloppe naar boven of beneden is afgerond.'

De Conservatieven grepen de geboden kans dankbaar aan om duidelijk te maken dat door de gladde presentatie van een verenigde partij heen 'de ware aard' van Labour eens te meer was bovengekomen. 'Misplaatste vooroordelen en vrome nonsens' vatte vice-premier Sir Geoffrey Howe de resolutie van de oppositiepartij samen. 'Er is niets verkeerds aan een vredesdividend. Maar een ding is zeker: je kunt het niet uitgeven voor je het binnengehaald hebt'.