Import uit DDR bedreiging voor Nederlands vee

ROTTERDAM, 4 okt. De huidige omvangrijke importen van runderen uit de voormalige DDR vormen een ernstige bedreiging van de gezondheid van de Nederlandse rundveestapel. Dat meent de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren in Den Haag, die door overheid en bedrijfsleven is belast met de bewaking van de gezondheid van het Nederlandse vee.

Een groot deel van de rundveestapel in de voormalige DDR blijkt te lijden aan leucose, een ernstige virus-ziekte die zeer besmettelijk is. Volgens een DDR-rapport van 30 juni van dit jaar zouden zeker 1,3 miljoen DDR-runderen in verband met deze ziekte moeten worden geslacht. De totale rundveestapel van de DDR wordt geschat op 2 miljoen stuks.

Op aansporen van de EG, die overproduktie vreesde, wordt de rundveestapel van de voormalige DDR sterk ingekrompen. Daardoor vinden al sinds enige maanden grote runderexporten naar EG-landen als Frankrijk en Nederland plaats waardoor de rundveeprijzen daar sterk onder druk kwamen te staan. Het Produktschap voor Vee en Vlees kende sinds 1 augustus een speciale regeling voor deze importen uit een niet-EG-land. De regeling liep gisteren af.

De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) die officieel met de grenscontrole op administratie, welzijn en gezondheid van ingevoerd vee is belast, is niet ingericht op de plotselinge importen en beperkt zich tot controle van 'de papieren'. Er blijkt regelmatig met certificaten en gezondheidsverklaringen te worden geknoeid, bevestigt een woordvoeder van het ministerie van landbouw. Woordvoeders van de regionale gezondheidsdiensten spreken zonder omhaal van 'illegale importen'.

De risico's zijn het grootst wanneer als 'slachtvee' aangemerkte dieren die in verzegelde veewagens rechtstreeks naar de slachterij behoren te worden gebracht, toch voor het mesten worden gebruikt.

Woordvoerder drs. G. de Vries van de stichting Gezondheidzorg voor Dieren spreekt van een schandelijke situatie. 'Ten koste van veel geld en inspanning is het Nederlandse rundvee na de oorlog vrij gemaakt van de bacterieziekten brucellose (abortus bang), tuberculose (runder tbc) en van leucose en nu zetten we de grens wijd open voor leucose-koeien uit de DDR.' De Gezondheidsdienst zal de de gezondheidcontroles uitbreiden. Aanwezigheid van leucose blijkt uit bloedonderzoek en (in het slachthuis) uit het voorkomen van tumoren.

Het Landbouwschap noemt de situatie zorgelijk en hoopt dat strengere Duitse maatregelen tegen fraude voldoende zullen zijn. Schieten die te kort dan zal om EG-ingrijpen worden gevraagd. Het Produktschap voor vee en vlees heeft de indruk dat de import van DDR-koeien al over zijn hoogtepunt heen is.

Leucose is niet gevaarlijk voor mensen. Het is een zogeheten Slow Viral Disease, een virusziekte die besmette koeien ook vaak met hun antistoffen overwinnen. Een koe met antistoffen tegen leucose hoeft dus geen drager van het virus te zijn. Daardoor is weinig zicht te krijgen op de omvang van het besmettingsgevaar. 'Ik dring er al jaren op aan dat wij in de DDR zelf een kijkje gaan nemen', aldus De Vries.