Import DDR-koeien gevaar voor rundvee

ROTTERDAM, 4 okt. De Nederlandse rundveestapel loopt een groot risico om door ongeregelde en illegale importen van runderen uit de voormalige DDR met de bloedziekte leucose besmet te worden. Daarvoor waarschuwt de stichting Gezondheidszorg voor Dieren in Den Haag die namens overheid en bedrijfsleven waakt over de gezondheid van het Nederlandse vee.

Coordinator rundveeziekten drs. G. de Vries van de stichting spreekt van een 'levensgevaarlijke toestand'. 'De grens is op dit moment zo lek als een mandje. De Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees komt niet aan controle van de runderimporten toe.'

Uit een recent veterinair rapport van de DDR blijkt dat meer dan de helft van het rundvee in de voormalige DDR antistoffen tegen het leucose-virus bij zich draagt. Aangenomen moet worden dat veel vee ook werkelijk drager van het virus is. Een leucose-koe lijdt aan bloedarmoede en kan op den duur tumoren aan het lymfestelsel ontwikkelen. Voor de mens is de ziekte ongevaarlijk.

Nu de DDR niet langer als zodanig bestaat zouden ook ongemerkte DDR-koeien geimporteerd kunnen worden. De Gezondheidszorg voor Dieren heeft de regionale gezondheidsdiensten daarom opdracht gegeven uit Duitsland aangevoerde runderen niet langer steekproefsgewijs te controleren maar voor honderd procent. De Duitse regering heeft toegezegd fraude met leucose-koeien tegen te gaan. Het Landbouwschap noemt de situatie desgevraagd 'zorgelijk'.

Pag.15: Bedreiging voor Nederlandse veestapel