De Vries wil functie van de SER niet veranderen

DEN HAAG, 4 okt. Het kabinet moet de Sociaal-Economische Raad om advies blijven vragen over voornemens op sociaal-economisch terrein, ondanks de aanzwellende kritiek waarmee regering en SER worden geconfronteerd.

Dit zei minister De Vries (sociale zaken) vanmiddag bij het in ontvangst nemen van het boek 'Verzuilde Dromen' door Arjo Klamer. Het boek is geschreven naar aanleiding van het veertig jarig bestaan van de SER; een feit dat vandaag in de Ridderzaal in Den Haag met een symposium wordt gevierd.

In zijn toespraak zette De Vries de resultaten van het Najaarsoverleg op een lijn met het beroemde Stichtingsakkoord van 1982 (waarin loonmatiging, herstel werkgelegenheid en winsten centraal stonden). Volgens De Vries staat of valt het overleg tussen sociale partners en overheid met het zichtbaar maken van verantwoordelijkheden en met het maken van afspraken waar geen van de partijen zich achter kan verschuilen. En de afspraken die zijn gemaakt bieden die garantie, meent De Vries.

SER-voorzitter Quene ging in zijn toepraak uitgebreid in op de rol van adviesorganen, daartoe uitgedaagd door PvdA-fractievoorzitter Woltgens. In zijn lezing vorige week voor de TU-Eindhoven wees Woltgens op de grote invloed van deskundigencolleges (Wagner, Dekker, Rauwenhoff) en de verstikkende werking van de vele adviesorganen. Quene is het met Woltgens eens dat de politiek meer zijn eigen beslissingen moet nemen, maar hij vindt het verwijt richting SER niet terecht. 'Het ligt minder in de rede ons te verwijten te luid te spreken, als de politiek in fluistering vervalt', aldus de SER-voorzitter.

FNV-voorzitter Stekelenburg ziet de SER als de belichaming van 'een keurig geciviliseerde maatschappij, kortom de overlegdemocratie in optima forma'. De FNV-voorzitter illustreerde met het voorbeeld waarin hij jaren geleden een poging deed om werknemers in de Zaansstreek op een schoolbord het begrip loonruimte uit te leggen. De reactie uit de zaal was: 'geen krijt, maar strijd'. Die tijd is voorbij, meent Stekelenburg.

Hij is het niet eens met de kritiek op de resultaten van het Najaarsoverleg. 'Er zijn stappen voorwaarts gezet, geen spectaculaire dat geef ik toe', aldus Stekelburg. De verwachtingen rond het Najaarsoverleg worden altijd te hoog opgeschroefd, meent VNO-voorzitter Van Lede, en dit betekent 'automatisch dat het resultaat tegenvalt.' Hij benadrukte het belang van decentrale oplossingen voor maatschappelijke problemen, 'want de echte wereld waar de verantwoordelijkheden direct worden gevoeld is micro, niet macro', aldus Van Lede.