Commandant van fregatten berispt

DUBAI, 4 okt. De commandant van de Nederlandse taakgroep in de Golf, kapitein ter zee A. C. H. M. van Gurp, moet kritiek op onduidelijkheid uit Den Haag ten aanzien van de bevelstructuur en het operatiegebied van de Nederlandse schepen voor zich houden. Dat heeft minister Ter Beek van defensie hem gisteren gezegd.

'Ik heb hem gezegd', aldus Ter Beek, 'dat de commandant zijn bezwaren had moeten ventileren op een andere plaats, op een ander moment en in een andere ambiance.' Ter Beek beschouwt de zaak nu als afgedaan.

Van Gurp uitte in een krante-interview gisteren kritiek op het feit dat nu de spanning in de Golfregio oploopt er geen duidelijke bevelstructuur is. 'Wij willen liever vandaag dan morgen weten wie de leiding neemt als er oorlog uitbreekt, want het wordt hier met de dag gevaarlijker', aldus Van Gurp. Ook klaagde de commandant van de taakgroep over het feit dat de Nederlandse schepen niet buiten de operatiezone tussen 54 en 58 graden oosterlengte kunnen opereren, ook als bondgenoten daarom vragen.

Ter Beek zei vanochtend dat er bij een oorlogssituatie in de Golf nieuwe instructies voor de fregatten door het kabinet moeten worden vastgesteld. Wel kunnen de twee Nederlandse fregatten te allen tijde handelen uit zelfverdediging. Ook is binnen de Westeuropese Unie (WEU) afgesproken dat marines elkaar kunnen bijstaan als een van de 44 marineschepen van WEU-landen in de Golfregio in moeilijkheden verkeert.

Na afloop van het gesprek met de commandanten van de fregatten verklaarde Ter Beek dat de stemming onder de bemanning goed was. Nederland heeft de afgelopen weken in en om de Straat van Hormuz 148 keer radiocontact opgenomen met koopvaardijschepen om te informeren naar lading en bestemming en toe te zien dat het VN-handelsembargo tegen Irak niet wordt ontdoken. Een koopvaardijschip is door Nederlandse helikopters geinspecteerd.

Pag.9: Hoofdartikel