Berghuizer Papier

Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld heeft in de eerste acht maanden van 1990 een nettowinst bereikt van fl.10,3 miljoen tegen fl.4,2 miljoen in hetzelfde tijdvak van 1989. Het resultaat voor belastingen steeg van fl.5,1 miljoen tot fl.14,8 miljoen. De omzet daalde licht van fl.184 miljoen tot fl.178 miljoen bij een produktievolume van 90.100 ton tegen 88.000 ton vorig jaar.

De stijging van het resultaat is mede beinvloed door verbeterde marges als gevolg van een lagere dollar en gedaalde grondstoffenkosten. Verder hebben rentebaten, voortvloeiend uit de in augustus 1989 onderhands geplaatste emissie, het resultaat positief beinvloed.

In verband met de in uitvoering zijnde investeringsplannen is voor de papiermachines een extra afschrijving van fl.1,8 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. Voor het gehele jaar voorziet de directie een duidelijk hoger resultaat dan over 1989 (f. 4,3 miljoen).