Bandendivisie van Vredestein schrapt 115 van 1.450 banen

ENSCHEDE, 4 okt. Bij de vestiging van de bandendivisie van Vredestein in Enschede moeten binnen een jaar 115 van de 1.450 banen verdwijnen. In diezelfde periode zal ten minste 5 miljoen gulden worden bezuinigd. Verder zal de bedrijfsleiding worden ingekrompen en er zal een zogeheten procesbegeleider worden aangesteld.

Al die maatregelen maken deel uit van het reorganisatieplan dat de directie van Vredestein heeft opgesteld op advies van Bureau Berenschot. De ondernemingsraad van de vestiging in Enschede en de vakbonden hebben zich akkoord verklaard met de voorgestelde plannen, zij het onder de voorwaarde dat in november duidelijk moet zijn wat de lange-termijnplannen voor de fabriek zijn. De ondernemingsraad en de bonden hebben dat vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie meegedeeld.

De reorganisatie moet de bandendivisie in een meer marktgericht bedrijf veranderen. De 115 arbeidsplaatsen zullen vervallen door oudere werknemers via een speciale regeling vervroegd te laten uittreden. Het management-team telt nu nog zeven leden. Dat aantal wordt teruggebracht naar vier. De aanstelling van een procesbegeleider is een voorstel van de ondernemingsraad dat door de directie is overgenomen. 'Die man moet toezichthouder en waakhond worden', aldus OR-voorzitter J. Weustink.

De ondernemingsraad is iets optimistischer in zijn beoordeling van de plannen dan de vakbonden. Volgens de bonden dreigt door de ongewisse situatie bij Vredestein een leegloop van kwalitatief goed personeel. 'Niemand weet wat er gaat gebeuren. Een lange-termijnperspectief wordt nergens geboden', aldus FNV-bestuurder F. van der Smissen.

De raad van bestuur van Vredestein is nog steeds op zoek naar een overname-kandidaat voor de bandendivisie. De raad denkt dat Vredestein in feite te klein is om zelfstandig verder te kunnen gaan. Ook OR en bonden zijn van mening dat overname van Vredestein waarschijnlijk de enige redding voor de Enschedese vestiging zou zijn. Begin juni leek het erop dat een overname-kandidaat gevonden was in de Michelin-dochter Kleber, maar dat bedrijf trok zich al snel terug.

De mondiale bandenbranche vertoont een sterke concentratietendens. De jongste uiting daarvan was de recente poging van het Italiaanse Pirelli om het Duitse Continental over te nemen. Samen zouden ze de vierde plaats op de wereldmarkt hebben kunnen innemen, na Michelin, het Amerikaanse Goodyear en het Japanse Bridgestone.

De totale overcapaciteit bij bandenfabrikanten, die bij vrijwel alle betrokkenen tot slechtere halfjaarcijfers leidde, wordt geschat op zo'n twintig procent. Inzakkende autoverkopen, vooral in de Verenigde Staten, en de Golfcrisis maken een sanering van de branche volgens deskundigen onvermijdelijk. Slechts een paar heel grote fabrikanten zouden kunnen overleven. Pirelli probeert zich om die reden al geruime tijd te versterken door een overneming. Marktleider Michelin, dat vorig jaar al het Amerikaanse Uniroyal-Goodrich overnam, kondigde in juni grootscheepse saneringsplannen aan.