Advocaten eisen voor rechter hogere vergoeding

DEN HAAG, 4 okt. De Orde van Advocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) hebben vanmorgen voor de Haagse rechtbank geeist dat de vergoeding voor rechthulp aan clienten die de kosten daarvan niet zelf kunnen betalen, de 'toevoegingen', binnen twee weken met 25 procent wordt verhoogd.

De advocaten ontvangen bij het verlenen van 'gratis rechtshulp' van de Staat een vergoeding van gemiddeld zestig gulden per uur. Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft na jaren durende gesprekken weliswaar een verhoging van 25 procent toegezegd, maar die kan volgens hem pas ingaan op het moment dat er een nieuwe wet op de rechtsbijstand is. De verhoging kan dan worden betaald uit een verhoging van de eigen bijdrage van mensen met een inkomen van tusen de 42.000 en 60.000 gulden. De minister streeft ernaar dat de wet op 1 januari 1993 in werking treedt.

Namens de orde van advocaten en de VSAN betoogden mr. J. E. M. Polak en mr. A. H. J. van den Biesen dat nu de minister heeft erkend dat een verhoging noodzakelijk is om tot een redelijke vergoeding te komen, het onredelijk is die verhoging afhankelijk te maken van een nog niet bij het parlement ingediend wetsontwerp waarvan de behandeling onbepaalde tijd kan duren. Met het handhaven van een situatie van onredelijk lage vergoedingen laat de minister van justitie een onrechtmatige situatie voortbestaan, aldus de advocaten. Zij wezen er op dat als gevolg van de lage vergoedingen de animo afneemt om rechtshulp aan mensen met een laag inkomen te verlenen.

Namens de Staat betoogde mr. J. L. de Wijkerslooth dat de advocaten een eerder afgewezen eis herhalen, en dat is in strijd met de goede procesorde. De Haagse rechtbank wees eind vorig jaar een eis van de VSAN af om de vergoedingen voor toevoegingen met vijftig procent te verhogen. Sindsdien is er niets veranderd, aldus Wijkerslooth, behalve dat de minister van justitie de noodzaak van een een verhoging met 25 procent heeft erkend. De minister heeft het voornemen de vergoedingen te verhogen bij de totstandbrenging van een nieuw systeem van gefinancierde rechthulp, en daar moeten de advocaten maar op wachten, zei de landsadvocaat.

Wijkerslooth wees er verder op dat er geen overeenstemming bestaat tussen de minister en de advocatuur over de hoogte van een norminkomen voor 'sociale' advocaten. Evenmin bestaat volgens hem overeenstemming over de vraag hoe een norminkomen moet worden vertaald in de hoogte van de vergoedingen voor toevoegingen.

In en om de rechtszaal hadden zich vanmorgen ongeveer 200 advocaten verzameld, de meesten in toga. Omdat lang niet iedereen tot de zaal kon worden toegelaten, werden de deuren naar de gang opengelaten.

Het is de derde keer dat wordt geprocedeerd over de vergoedingen voor rechtshulp. In 1988 slaagden de Orde van Advocaten en de VSAN er via het Gerechtshof in Den Haag in een besluit van Justitie terug te draaien om de vergoeding voor toevoegingen in strafzaken te verlagen.