Weekstaat der Nederlandsche Bank; Schatkist leeg, Rijk leentbij Duisenberg

AMSTERDAM, 3 okt. Uit de weekstaat blijkt dat het Rijk afgelopen verslagweek bij zijn huisbankier de Nederlandsche Bank moest aankloppen. Door diverse overheidsuitkeringen en salarisbetalingen verdween afgelopen week ook het laatste geld (f. 104,2 miljoen) uit de schatkist. Om de staatsuitgaven vervolgens te financieren, deed het Rijk een beroep op de twee kredietfaciliteiten bij de Nederlandsche Bank. In de weekstaat wordt dit geillustreerd door de posten voorschotten aan de Staat (f. 145,6 miljoen) en financieringsarrangement met de Staat (f. 980 miljoen). Deze faciliteiten zijn in principe bedoeld om tijdelijk tekorten van het Rijk te financieren.

Belastingafdrachten na 1 oktober zullen het tekort aanzuiveren, waarmee de behoefte aan beide faciliteiten komt te vervallen.

Naast het beroep op de huisbankier was de Staat tevens actief op de geld- en kapitaalmarkt. Op de geldmarkt leende de Staat door middel van uitgifte van schatkistpapier en op de kapitaalmarkt deed de Staat, na het sluiten van het loket voor staatsleningen, een beroep op het segment onderhandse leningen. Volgens schattingen werd afgelopen week ongeveer fl.1 miljard schatkistpapier geplaatst, terwijl uit de onderhandse markt eveneens ruim fl.1 miljard werd gehaald. Met deze activiteiten kwam het totaal aan middelen, dat de Staat dit jaar heeft geleend, boven de fl.41 miljard te liggen. Gezien de totale financieringsbehoefte voor 1990 van fl.42,7 miljard, is de kans op een nieuwe staatslening voor de jaarultimo afgenomen. Dit zal echter mede afhangen van het verloop van de rente in de laatste maanden van dit jaar.

De tarieven op de Nederlandse geldmarkt vertoonden de afgelopen periode nagenoeg geen verandering. Voor driemaands interbancair geld moest gisteren, evenals een week geleden, ongeveer 8,5 procent worden betaald. De tekorten op de geldmarkt werden tot vandaag voldoende gedekt door het contingent van gemiddeld fl.4 miljard per dag met hierop een besparing van 5 procentpunten en een speciale belening van fl.1 miljard. De besparing op het contingent is ten opzichte van vorige week met 1 procentpunt toegenomen. Afgelopen maandag bedroeg het verbruik 69 procent, terwijl 74 procent van de periode was verstreken.

Vandaag gaat een nieuwe twaalfdaagse kasreserve-periode in. Tot 15 oktober dienen de gezamenlijke banken fl.6,5 miljard bij De Nederlandsche Bank aan te houden. Dit is fl.800 miljoen lager dan de vorige kasreserve-verplichting.

Vanmorgen steunde de Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe speciale belening ter grootte van fl.5,68 miljard. De belening loopt tot 10 oktober en heeft een onveranderd tarief van 8 procent.

Bron: NMB Postbank Groep