Verzet: verbied boek van Zwarte Weduwe

DEN HAAG, 3 okt. De autobiografie van 'Zwarte Weduwe' Rost van Tonningen mag niet op de markt komen. Dat stelt het Centraal orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers in een telegram aan het ministerie van justitie. 'Blijkens berichten beoogt de Zwarte Weduwe met dit geschrift uiting te geven aan haar nationaal-socialistische opvattingen.', waarschuwt het voormalig verzet. Alleen de rechter kan in Nederland een boek kan verbieden. Volgens het ministerie van justitie doet het verzet er het beste aandaar een vordering in te stellen.