Utrecht kiest voor isolering vuile grond

UTRECHT, 3 okt. Het afgraven van de vervuilde grond van het Griftpark in Utrecht is dermate duur, dat burgemeester en wethoudersvan Utrecht alsnog kiezen voor een alternatief waarbij de vervuilde grond wordt geisoleerd. De kosten van isolatie bedragen volgens een onderzoek van de Heidemaatschappij 288 miljoen gulden, terwijl afgraven en reinigen 664 miljoen gulden kost. Afgraven en opslagkost 493 miljoen. Dit heeft de gemeente Utrecht vanmorgen meegedeeld.

De vervuiling van het Griftpark kwam tien jaar geleden aan het lichttoen op het terrein van de voormalige gasfabriek een vat zwavelzuur werdgevonden. Na onderzoek bleek dat bodem en grondwater waren vergeven van stoffen als teer, tolueen, xyleen, benzeen en naftaleen.

De saneringskosten komen voor tien procent voor rekening van de gemeente, negentig procent is voor rekening van het Rijk. Afgraven zou de gemeente 66 miljoen gulden kosten en dat is voor een Artikel 12-gemeente een zware last, aldus een woordvoerder.

Eind 1988 gaven Gedeputeerde Staten de voorkeur aan afgraven. Dit omdat het Rijk in 1991 landelijk slechts 132 miljoen gulden voor het saneren van vervuilde grond beschikbaar heeft, zodat de vereiste 600 miljoen gulden volstrekt onhaalbaar zou zijn.

B en W hebben het Rijk gevraagd in te stemmen met het alternatief van 'functionele sanering', wat betekent dat bijvoorbeeld onder parkeerplaatsen niet wordt gesaneerd en onder woningen wel. Burgemeester en wethouders stellen nu echter 'metspijt vast' dat dit alternatief in Den Haag niet bespreekbaar is.

Wat betreft de isolatie dringt de gemeente bij Provincie en Rijk aan op het gebruik van een kleilaag in plaats van folie. Dit voorkomt dat in de toekomst het dan aangelegde park bij het weghalen van de folieopnieuw moet worden ingericht. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de isolatievariant dan wordt de vervuilde grond van het Griftpartk met behulp van een betonieten schermwand van vijftig meter diep geisoleerd.