Plan Amsterdam: prostituees en klanten strafbaar

AMSTERDAM, 3 okt. De gemeente Amsterdam overweegt, in navolging van Heerlen, niet alleen prostituees strafbaar te stellen, maar ook hun klanten. Dit zei wethouder A. Wildekamp (Maatschappelijke en gezondheidszorg) gisteren tijdens een discussiemiddag van het vrouwennetwerk drugshulpverlening over straatprostitutie.

Wildekamp ontving daar het eerste exemplaar van de nota 'Knelpunten in de hulpverlening aan verslaafde vrouwen in Amsterdam'. De voornaamste conclusie van de samenstellers, uit verschillende hulpverleningsinstellingen, luidt dat de bestaande hulpverlening verslaafde straatprostituees niet bereikt.

Er werken in de hoofdstad ongeveer duizend vrouwen in de straatprostitutie. Bescherming hebben ze niet, mishandelingen komen geregeld voor en hun gezondheidstoestand is doorgaans slecht. Een aanzienlijk deel van hen is sero-positief.

Wildekamp voelt er niet voor gedoogzones voor prostituees in te stellen. 'Wij moeten als gemeentebestuur niet doelbewust meewerken aan prositutie die haar basis vindt in afhankelijkheid'. Hier is sprakevan een dubbele afhankelijkheid, van drugs en van mannen.

De wethouder voelt wel voor de suggestie een speciale coordinator voor de drugshulpverlening aan vrouwen in te stellen. Zij zal naar mogelijkheden daarvoor zoeken, 'het liefst met ingang van 1991'.

Wildekamp betreurde het dat artikel 250 bis Strafrecht nog bestaat. Met het invoeren van een vergunningstelsel voor bordelen kan gewerkt worden aan verbetering van hygiene, gezondheid en werkomstandighedenvan de prostituees.