Opvangcentra niet gevestigd in recreatieparken

ROTTERDAM, 3 okt. De vestiging van opvangcentra voor asielzoekers inrecreatieparken in de Drentse gemeenten Ruinen en Odoorn gaat niet door. Ook ziet het ministerie af van opvangcentra in Boekel, Roggel, Peize, Huijbergen en Posterholt, die WVC naar gisteren bekend werd ook op het oog heeft gehad.

In Amersfoort en Rosmalen gaan wel nieuwe centra open. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie vanmorgen gezegd.

WVC heeft deze zomer intensief gezocht naar geschikte terreinen voor nieuwe asielzoekerscentra. Daarbij stuitte het ministerie bij een flink aantal gemeenten op tegenwerking. In september stelde WVC een lijst op van gemeenten die mogelijk met politieke of juridische druk tot medewerking gedwongen zouden kunnen worden en het begon huurcontracten te sluiten met de eigenaren van de terreinen.

Op 17 september werd aan burgemeesters van acht gemeenten meegedeelddat er bij hen opvangcentra zouden worden gevestigd. Zes van deze acht acommodaties worden inmiddels ingericht. Voor de bungalowparken in Ruinen en Odoorn bleek WVC huurcontracten met onbevoegden te hebben afgesloten. De eigenaar van de parken, het pensioenfonds voor de vervoer- en havenbedrijven in Rotterdam, wildezijn parken desnoods wel verkopen. Nadat het ministerie eerder deze week extra bedenktijd over een mogelijke koop had gevraagd, besloot het pensioenfonds gisteren het aanbod tot verkoop in te trekken.

Voor 17 september heeft WVC verscheidene andere gemeenten op het oog gehad voor de vestiging van opvangcentra. In Boekel stemde de gemeenteraad in beginsel in met de vestiging van een opvangcentrum en waren de onderhandelingen met het gemeentebestuur bijna afgerond. Maar het ministerie kon geen overeenstemming bereiken met de eigenaar van het recreatiepark.

Het gemeentebestuur van Peize meldde WVC dat het tot de conclusie was gekomen dat er bij de bevolking 'onvoldoende draagvlak te vinden is om een positief signaal van het gemeentebestuur te rechtvaardigen', aldus burgemeester Vegt-Haveman.

Het gemeentebestuur van Posterholt wilde een recreatiepark niet tot asielcentrum maken, onder andere omdat het probeert het toerisme te bevorderen. Telefoontjes van minister Brinkman in juli en minister d'Ancona vorige maand mochten niet baten. In Huijbergen kon WVC geen overeenstemming bereiken met de eigenaar van kloostercomplex Sint Marie.

Rosmalen en Amersfoort werken wel mee aan de komst van asielzoekers. Op 1 november gaat het centrum in Amersfoort open. Overigens is het aantal asielzoekers gedaald van 2368 in augustus tot 1765 in september.