Onderzoek plan bouw huizen in zee

DEN HAAG, 3 okt. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beginnen op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid van het bouwen van woningen in zee. Uit het onderzoek moet blijken of de bouw van zo'n 25.000 woningen in een gebied tussen Kijkduin en Hoek van Holland tot de mogelijkheid behoort.

Dat staat in het gisteren door Gedeputeerde Staten gepresenteerde verstedelijkingsvisie voor de zuidvleugel van de Randstad. Volgens gedeputeerde mevrouw. L. Stolker (ruimtelijke ordening) zal zeker voor het jaar 2000 nog geen sprake zijn van woningbouw op de kustlokatie.

In de periode 2000-2015 is er voor heel Zuid-Holland behoefte aan 190.000 woningen. In het gebied tussen Leiden en Dordrecht moeten dan 150.000 woningen worden gebouwd. Daarvan moeten binnenstedelijk in Den Haag en Rotterdam en in de middelgrote steden Leiden, Delft, Zoetermeer, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht zo'n 25.000 woningen worden gerealiseerd.

De overige 125.000 woningen moeten in de visie van GS worden gebouwdaan de zuidflank van Rotterdam, in het zogenoemde tussengebied tussen Den Haag en Rotterdam, in de Haagse stadsregio en nabij Leiden. Voor alle lokaties geldt dat een goede ontsluiting met het openbaar vervoer tot de mogelijkheden behoort en de ligging ten opzichte van stedelijke centra gunstig is.

GS is verdeeld over de bouw van woningen nabij Wateringen. Een meerderheid vindt dat 5.000 woningen in de Wateringveldsche Polder kunnen worden gebouwd. Het CDA is daar echter tegen. Zij wil het bestaande glastuinbouwgebied beschermen en pas akkoord gaan met die locatie als blijkt dat de kustlocatie niet haalbaar is. Het gemeentebestuur van Wateringen is fel tegen deze woningbouwplannen en wil liever de glastuinbouw behouden.