Noorden reageert terughoudend op plan voor eenprovincie

GRONINGEN, 3 okt. De noordelijke bestuurders hebben het plan van de VVD-Kamercentrale Groningen om op den duur te komen tot een provincie in het noorden met scepsis ontvangen.

In het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen van volgend jaar stelt de VVD voor om de samenwerking tussen de provincies Friesland, Drenthe en Groningen te intensiveren. Doel is volgens de VVD 'uiteindelijk te komen tot een noordelijk landsdeel'.

Volgens fractievoorzitter C. Balje van de Groningse VVD is een uiteindelijke samensmelting nodig met het oog op de Europese integratie. 'Grotere eenheden zijn een voorwaarde om je staande te houden', aldus Balje. Een bestuurlijke en economische integratie vindt hij van groot belang omdat op die manier betere contacten kunnen worden opgebouwd met buurlanden.

Balje is niet bang dat de culturele identiteit van de noordelijke provincies verloren gaat bij een fusie: 'Het wordt een noordelijk landsdeel waarbinnen de afzonderlijke provincies blijven bestaan. Je ziet vaak dat de culturele identiteit van een minderheidsgroep juist groeit bij een schaalvergroting.'

Zowel in Groningen, Drenthe als in Friesland is terughoudend gereageerd op dit punt uit het VVD-program. De Drentse commissaris W. Meijer noemt de discussie 'marginaal'. Pas als zou blijken dat de huidige bestuurlijke indeling een verdere samenwerking blokkeert, is hijbereid naar het plan te kijken. Meijer stelt dat de bestaande noordelijke samenwerking goed werkt. Hij is daarom voorstander van het versterken van die samenwerking. Hij wijst in dit verband op de plannen om tot een samenwerkingsverband te komen met de noordelijke Duitse deelstaten Niedersachsen, Bremen, Hamburg en een deel van Sleeswijk Holstein.

De Friese CDA-gedeputeerde D. van der Til (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) ziet evenmin veel heil in een noordelijke provincie. 'Als er probleme dreigen, wordt de trukendoos van de bestuurlijke herindeling weer opengetrokken. Ik denk niet dat een provincie de problemen oplost.' Van der Til wijst verder op de culturele verschillen tussen de drie provincies. Hij is ook van mening dat een betere samenwerking tussen de drie noordelijke provincies nodig is. 'We moeten ons beter profileren op de hoofdlijnen. Dan pas kunnen we ons goed in Den Haag presenteren.'

De Groningse gedeputeerde G. Beukema, tevens lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen, noemt het plan 'een stap te groot'. Hij vreest dat de discussie zich zo sterk op de concentratiegedachte zalrichten dat het tegengestelde juist bereikt wordt. 'Het noorden raakt dan verscheurd. We zagen iets dergelijks in de jaren zeventig, tijdens de discussie over de samenvoeging van de kop van Noord-Drenthe en de provincie Groningen. Dat stuitte op massaal verzet en het heeft jaren geduurd eer men daar over samenwerking kon praten.'