Minister draait verhoging NS-tarieven deels terug

DEN HAAG/UTRECHT, 3 okt. Minister Maij-Weggen (verkeer) gaat niet akkoord met de voorstellen van de directie van de Nederlandse Spoorwegen om sommige treintarieven volgend jaar met 7 tot 10 procent teverhogen. De minister heeft beslist dat de tariefsverhoging voor reizigers in de spitsuren niet meer dan zes procent mag zijn.

Dat deelt zij mee in een brief aan de Tweede Kamer. De minister keurde in eerste instantie de voorstellen van de NS goed. Na bezwaren van milieubeweging, consumentenorganisaties en verscheidene Kamerfracties stemt Maij toch niet in met de tarieven van de Spoorwegen, ook al zijn die volgens haar 'op bedrijfseconomische gronden acceptabel'. Volgens Maij zijn die in strijd met het openbaar vervoerbeleid waar het kabinet voor heeft gekozen.

Maij beperkt de tariefsverhoging voor weekabonnementen, jaartrajectkaart en NS/OV-kaart met 1 tot 4 procent. Tegelijkertijd wordt echter het tarief voor maandabonnementen met 5,4 in plaats van 3,1procent verhoogd en de prijs van de seniorenkaart, die in het eerste voorstel ongewijzigd zou blijven, met 2,5 procent. Bovendien zou de prijsverlaging (8,3 procent) van de Railaktiefkaart niet doorgaan.

De directie van de Nederlandse Spoorwegen vindt het bijzonder betreurenswaardig dat haar tariefsvoorstellen op aanwijzing van de minister moesten worden teruggedraaid. Bij de NS heeft men wel begrip voor de negatieve reacties van het publiek op de voorgestelde tariefsverhogingen, maar meent men dat het slechts een kwestie was van 'even door de zure appel heenbijten'. De NS-directie is nog steeds vanmening dat het, vanwege de schaarste in het vervoersaanbod in deochtendsspits volstrekt logisch is om juist daar tariefsverhogingen doorte voeren. Spreiding van het woon-werkverkeer over spits en dal-uren zou volgens de NS mogelijk zijn als het bedrijfsleven zich op flexibeler werktijden zou toeleggen. Dat het bedrijfsleven daartoe bereid is blijkt volgens de NS uit onderzoek dat bij de TU Delft is gedaan. Het Tweede Kamerlid F. Castricum (PvdA) noemt het verstandig dat minister Maij tegemoet komt aan de bezwaren die er 'tamelijk breed' inde Tweede Kamer zijn tegen de tariefsverhogingen. Ook hij meent dat die niet stroken met het door het kabinet beoogde vervoersbeleid. Jorritsma (VVD) zegt nog steeds tegen een verschil in tariefsverhoging voor spits- en dalurenreizigers te zijn. 'Het tarief wordt dan weliswaar niet zo duur als aangekondigd, maar het blijft duurder'. Volgens de VVD zijn de spitsreizigers 'een makkelijke prooi' voor de NS en maken de Spoorwegen 'misbruik van hun monopolie-positie'. De CDA-fractie die vorige week veel begrip had voor de tariefsplannen van de NS, vindt het nu, aldus J. Reitsma, volkomen juist dat CDA-minister Maij daar enkele correcties in wil aanbrengen. De Tweede Kamer spreekt morgen met de minister over de spoortarieven.

De Tweede Kamer spreekt morgen met de minister over de spoortarieven.