Kok: besluit bezuinigingen voor Statenverkiezingen

DEN HAAG, 3 okt. Minister Kok (financien) wil dat het kabinet nog voor de Statenverkiezingen van maart besluiten neemt over miljardenombuigingen voor de jaren na 1992. Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde antwoorden van de bewindsman op Kamervragen over de Miljoenennota.

Kok kreeg eerder vanuit de Kamer het verwijt dat hij om electorale redenen besluiten wilde uitstellen. De bewindsman geeft aan dat begin februari 'op hoofdlijnen' besluitvorming moet plaatshebben. Hij beschikt dan nog niet over de middellange termijnramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Op aandrang van Financien komt het CPB daarom met voorlopige cijfers. Mogelijk zal ook het gevraagde SER-advies worden versneld.

Minister Kok kondigde in de Miljoenennota aan dat het kabinet bij de'midterm-review' volgend jaar zal bekijken welke nadere ombuigingen nodig zijn. Op grond van de huidige cijfers moet voor vier miljard gulden worden omgebogen. Indien de rente op het huidige niveau blijft, loopt dat bedrag op tot acht miljard. Topambtenaren van Financien zeiden onlangs nog dat pas na de Statenverkiezingen besluiten konden worden genomen, omdat dan actuele cijfers beschikbaar zijn.

    • Hans Buddingh'