Hongaars Hof verbiedt cruciale hervorming

BOEDAPEST, 3 okt. Het Constitutionele Hof in Hongarije heeft gisteren de ontwerp-wet die voorziet in de privatisering van landbouwland afgewezen. De beslissing is een ernstige tegenslag voorde regering.

Volgens het wetsontwerp wordt landbouwland dat in het verleden door de communisten van de rechtmatige eigenaren is afgepakt, aan die eigenaren of hun erfgenamen teruggegeven. Dit principe wordt alleen bij de verdeling van land gehandhaafd: de voormalige eigenaars van door de communisten genationaliseerde fabrieken, hotels, winkels e.d. krijgenslechts beperkte compensatie.

Het is juist die discriminatie die het Constitutionele Hof gisteren in zijn negatieve besluit over het wetsontwerp aanvoerde. Het wetsontwerp is bovendien, zo stelde het Hof, in strijd met de grondwet omdat het niet voorziet in enige vorm van compensatie voor de landbouwcooperaties die de grond nu in bezit hebben en die volgens de plannen van de regering onmiddellijk en onvoorwaardelijk kwijtraken.

De beslissing is slecht nieuws voor de Partij van Kleine Boeren, een vande drie regeringspartijen. De landverdeling is het belangrijkste programmapunt van deze partij. (Reuter)