Foto

LEIDEN In de Leidse Waag is vanmorgen traditiegetrouw haring en wittebrood uitgereikt aan de burgerij ter herdenking van Leidens ontzet, op 3 oktober 1574. Op die datum gaven de Spaanse belegeraars hetbeleg van de stad op en voerden de Geuzen haring en wittebrood aan als eerste voedsel voor de uitgehongerde inwoners van Leiden. Nog belangrijker echter tijdens het 3 oktoberfeest is het eten van hutspot. Volgens de overlevering vond een Leidse weesjongen na het vertrek van de Spanjaarden in 1574 in de schans Lammen een pan met nog warme hutspot. Naar schatting 18.000 mensen hebben vanmorgen in de rij gestaan voor haring en wittebrood, in totaal namen 200.000 mensen deel aan het 3 oktoberfeest in Leiden. (Foto's NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)