Duitse eenheid levert Nederland voordeel op

ROTTERDAM, 3 okt. De vandaag gerealiseerde Duitse eenwording kost Nederland per saldo jaarlijks ongeveer 100 miljoen gulden aan extra aan bijdragen voor de Europese Gemeenschap. Daar tegenover staat een toeneming van de Nederlandse export met ongeveer vijf miljard gulden.

P. Dankert, staatssecretaris van buitenlandse zaken, zei vanmorgen dat Nederland extra geld aan Brussel moet afdragen aan landbouw-, sociale- en regionale fondsen van de Gemeenschap, in verband met de toetreding van de voormalige DDR tot de Europese gemeenschap. Aan de inkomstenkant profiteert Nederland van de extra btw-heffingen en extra invoerheffingen.

Het Centraal Planbureau zei vanmorgen vast te houden aan de eerder gedane voorspelling dat de Nederlandse export als gevolg van de Duitse eenwording met 2 tot 2,5 procent zal toenemen. Op een totale Nederlandse uitvoer van 228,5 miljard gulden in 1989 is dat 4,6 tot 5,7 miljard gulden. De Amro Bank schat dat de economische groei in Nederland dit jaar al ongeveer een half procent extra zal stijgen en volgend jaar een half tot een heel procent.

De vraag naar Nederlandse produkten neemt toe doordat de industrie in de Bondsrepubliek zelf tegen de capaciteitsgrenzen aanzit en dus niet in staat is volledig aan de extra vraag uit de voormalige DDR te voldoen. Die vraag is sterk gestegen door het optrekken van de lonen in dat gebied, waarbij bovendien een vraagverschuiving plaatsvindt naar Westerse produkten.

De eenwording wordt grotendeels gefinancierd met leningen waardoor de Duitse en Nederlandse rente is opgelopen. De ABN schat dat de rentekosten voor het Nederlandse bedrijfsleven tot 4,5 miljard gulden kunnen oplopen. Het planbureau verwacht dat de werkloosheid in Nederland als gevolg van de eenwording licht zal stijgen met maximaal 5.000 personen.

    • Tom Buijtendorp