'Betere scholing centraal thema in Labourbeleid'

BLACKPOOL, 3 okt. Een beter geschoolde bevolking wordt onder een Labourregering de sleutel tot hernieuwde economische voorspoed in Groot-Brittannie.

Labourleider Neil Kinnock beloofde gisteren in een toespraak tot het Labourcongres in Blackpool dat onderwijs, opleiding en training het centrale thema van Labours beleid zullen vormen.

De Labourleider hekelde de economische erfenis van elf jaar Conservatief bewind waardoor 'de Britse economie er slechter voorstaat dan elf jaar geleden'. Een Labourregering zou de economische crisis aanpakken door de rentetarieven te verlagen, kredietbeperkingen in te voeren en het pond zo snel mogelijk te doen toetreden tot het Europese Monetaire Stelsel.

Van belastingverlaging is in de eerste jaren van een Labourregering geen sprake, waarschuwde Kinnock. Betere levensomstandigheden voor zieken, bejaarden en thuiszorgers komen eerst. In een 'partnership' met het bedrijfsleven zal Labour een eind maken aan het winst-op-korte-termijn-denken en de nadruk leggen op investeringen voor de lange termijn, op wetenschap, op een goed vervoerssyteem en op nieuwe technologie. Maar, zei Kinnock, 'het grootste avontuur dat mensen kunnen belevenvoert door de poort van opleiding. Daarachter vinden ze bevrijding en devervulling van hun wensen'.

Kinnocks toespraak ging minder over de partij zelf dan over de 'onmachtige' staat waarin Groot-Brittannie verkeert in vergelijking met zijn Europese partners. Labour, zei Kinnock 'is fit en staat klaar, niet alleen om te winnen, maar ook om het roer te nemen'. Hij kreeg een staande ovatie, die het gebruikelijke eerbetoon voor de Conservatieve partijleidster op haar congres in lengte en omvang benaderde. Ook buiten de zaal was de ontvangst van zijn rede positief, al bleef de kritiek overeind dat Kinnock nergens over financiering van de beleidsvoornemens had gesproken.

De partij zal vandaag vermoedelijk voor een resolutie stemmen die bepleit dat ver gaande bezuinigingen op defensie gebruikt worden voor financiering van verbeteringen in de publieke sector. Kinnock plus een krappe meerderheid in het partijbestuur zijn tegen dat besluit, onder andere omdat zij niet willen dat Labour opnieuw beschuldigd wordt van onbetrouwbaarheid als de verdediging van Britsgrondgebied in het geding komt.

De Labourleider onderstreepte daarom gisteren nog eens hoe hij het regeringsbeleid in de Golf onvoorwaardelijk steunt, zij het dat hij opnieuw pleitte voor optreden alleen onder de paraplu van de Verenigde Naties en zolang mogelijk met economische middelen.

    • Hieke Jippes