Advies over regeling doorstralen waren

ROTTERDAM, 3 okt. Vier hoogleraren op het gebied van de humane en levensmiddelenmicrobiologie vragen staatssecretaris Simons van volksgezondheid het voorontwerp Warenwetbesluit Doorstraalde Waren te herzien. Dat besluit zou de doorstraling van levensmiddelen in de toekomst anders te zeer beperken. De hoogleraren, waaronder prof.dr. J. Huisman uit Rotterdam, zijn lid geweest van commissies van de Gezondheidsraad die advies hebben uitgebracht over de bacterien Salmonella en Campylobacter die de volksgezondheid bedreigen. Als zodanig pleitten zij voor het doorstralen van bacterieel besmette levensmiddelen als kip en garnalen. Ze menen dat doorstraling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van het aantal infecties. Ook de Gezondheidsraad en Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben die mening. Landbouw- en consumentenorganisaties zijn steeds tegen doorstraling geweest.