Aanpak inbraken heeft al grote aandacht

ROTTERDAM, 3 okt. De extra aandacht die het openbaar ministerie van de politie vraagt bij de aanpak van inbraken in woningen wordt in veel gemeenten al in praktijk gebracht. Een voortvarende aanpak stuit soms echter op capaciteitsproblemen bij justitie.

Een 21-jarige man die bij de Rotterdamse recherche ruim twintig inbrakenbekende, werd gisteren op vrije voeten gesteld. Van een groep van drie mannen die deze week bekende in 1990 gezamenlijk 253 inbraken te hebben gepleegd in Rotterdam en omgeving, is er een naar huis gestuurd. Geen celruimte. 'De praktijk spoort niet met het voornemen van het openbaar ministerie, als de toeleveringscaciteit van de recherche de verwerkingsmogelijkheden van justitie overschrijdt', meent een woordvoerder van de Rotterdamse politie.

Het beleidsplan van de Rotterdamse politie voor de periode 1990 - 1994 maakt al melding van speciale aandacht voor woninginbraken en andere misdrijven die een ernstige inbreuk op de privacy van de burger betekenen. Lichte verkeersovertredingen hebben al jaren geen prioriteit meer in Rotterdam.

Maatregelen ter voorkoming van inbraak en een snelle reactie als er tochwordt ingebroken zijn bij veel politiekorpsen sleutelwoorden. Zowel uit onderzoek als uit de praktjk blijkt het merendeel van de inbraken te gebeuren met eenvoudig gereedschap als een schroevedraaier of een valse sleutel. Tot dit laatste rekent de politie ook de 'flipper', een stevig plastic kaartje waarmee deursloten eenvoudig kunnen worden opengedrukt. Ook de gebogen kleerhanger, waarmee een slot via de brievenbus wordt geopend, blijkt nog altijd doeltreffend als de deur niet op het nachtslot zit. De stekkerloze boormachines hebben het boren van gaatjes in raam- of deurpost ook voor de luie inbreker aantrekkelijk gemaakt. Een ruwere methode is het openwrikken van de voordeur met een breekijzer.

De ijzerhandelaar levert op al deze methoden een passend antwoord, maar lang niet iedereen maakt daarvan gebruik.

Haarlem heeft vorige jaar in een gemeentelijke verordening inbraakwerend hang- en sluitwerk vastgelegd. Over de effecten daarvan is pas over enkele jaren iets te zeggen. N. Walop van het bureaucriminaliteisbstrijding van de gemeente is sindsdien door ettelijke tientallen gemeenten benaderd, maar tot zijn verbazing is de modelbouwverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op dat punt nog niet aangepast. Bij nieuwbouw blijven de extra kosten van betere sloten beperkt tot 65 gulden voor een portiekwoning tot 250 gulden voor een eengezinswoning. Als achteraf verbeteringen worden aangebracht, zijn de kosten driemaal zo hoog, terwijl de kwaliteit vaak minder goed is.

In Lelystad, dat enkele jaren geleden hoog scoorde op de inbraaklijst, wordt een daling geconstateerd van zestig tot honderd inbraken per maand enkele jaren geleden tot ongeveer twintignu. Als onderdeel van een pakket maatregelen noemt de politie van Lelystad de uitgebreide voorlichting die in het algemeen wordt gegeven en in het bijzonder als iemand slachtoffer is van inbraak. Simpele maatregelen hebben vaak al effect. De gemeente telt relatiefveel nieuwe eengezinswoningen, die voor de gemiddelde inbreker aantrekkelijker zijn dan flats. Bij nieuwbouw is per traditie het hang- en sluitwerk eenvoudig en goedkoop. Achterdeuren zijn vaak te openen met een sleutel uit een standaardbos van twaalf, die gewoon te koop is. Soms kan een hele straat worden afgewerkt met dezelfde sleutel. In Lelystad zorgen de woningbouwverenigingen projectsgewijsvoor betere sloten en ook bij nieuwbouw is er extra aandacht voor. 'Bouwers nemen contact op met de politie over preventieve maatregelen, zoals stevige sloten en bijvoorbeeld de plaats van de brievenbus. Er wordt zelfs mee geadverteerd als op dat punt extra maatregelen zijn getroffen', aldus een woordvoerder van de politie. In Rotterdam werd onlangs een preventieproject beloond met de Hein Roethofprijs. In de wijk het Nieuwe Westen hadden buurtbewoners samen met de politie een aantal maatregelen genomen die de veiligheid in en om het huis beduidend hebben vergroot. Een betere verlichting op straat, kierstandhouders in de deuren en een cursus in weerbaarheid voor ouderenzijn enkele onderdelen. Door de gezamenlijke aanpak is ook het ondelinge contact verbeterd en daarmee de sociale controle. Mensen die wekelijks samen hun straatje schoonvegen, letten meer op elkaar en op hun spullen.