Verwijdering ANC en CP Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 2 okt. De eerste tekenen van een mogelijke verwijdering tussen het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) en de Zuidafrikaanse Communistische Partij (SACP), van oudsher bondgenoten in de strijd tegen de apartheid, heeft zich dit weekeinde afgetekend tijdens de regionale conferentie van het ANC in Kaapstad. Twee bekende communisten werden niet in het regionale uitvoerende comite gekozen.

Noch het ANC noch de SACP heeft de discussie over de grote overlapping in hun beider leiderschap tot nog toe aangedurfd. Beide verdedigen die overlapping als een overblijfsel van drie decennia van gemeenschappelijke ondergrondse activiteiten tegen de blanke minderheidsregering.

Christmas Pinto, een oudgediende van het ANC en een van de oprichters van het Verenigd Democratisch Front (UDF), een overkoepelende anti-apartheidsorganisatie, heeft de kwestie nu onverwacht aan de orde gesteld. Aan de vooravond van het eerste regionale congres van het ANC in Kaapstad zei hij dat hij geloofde dat het principe van 'dubbel leiderschap' verkeerd is.

'We geloven in een bondgenootschap tussen het ANC en de communistische partij, maar het zijn twee verschillende partijen, ' zei Pinto tegen het linkse Vrije Weekblad. 'Hoe kan iemand leider zijn van twee partijen tegelijk?' Pinto staat bekend als anti-communist en heeft zijn verontrusting over het feit dat steeds meer communisten opduiken in de top van het ANC en het UDF nooit onder stoelen of banken gestoken.

Het was de eerste keer dat een dergelijke waarschuwing aan de Communistische Partij zo onomwonden werd verwoord door een ANC-leider. Nelson Mandela was tot nu toe akkoord ging met een gecombineerde leiding van het ANC en SACP.

De leider van de Inkatha-beweging, Chief Mangosuthu Buthelezi, zal vrijdag niet aanwezig zijn bij een ontmoeting tussen het ANC en de leiders van de zes zwarte autonome gebieden in Zuid-Afrika, de bantustans. Buthelezi gaat niet in op de uitnodiging voor de bijeenkomst, omdat het geen rechtstreekse ontmoeting met ANC-topman Nelson Mandela betreft. Bovendien is hij niet uitgenodigd in zijn hoedanigheid van Inkatha-voorman, maar als regeringsleider van een der bantustans, KwaZulu. (AFP)

    • Allister Sparks