Uitspraak Raad van State in zaak rechter

DEN HAAG, 2 okt. Rechters die een conflict hebben met het ministerie van Justitie over hun arbeidsvoorwaarden kunnen de Raad van State om een uitspraak vragen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in het geschil tussen de Amsterdamse vice-president van het gerechtshof mr. H. Smit en de toenmalige minister Korthals Altes (justitie) over de vergoeding van kantoorkosten. De Raad van State verwierp het beroep van Smit tegen de weigering van Justitie om de kosten voor zijn prive werkkamer te vergoeden omdat Smit binnenkort een eigen werkkamer in een Paleis van Justitie krijgt.

Het is de eerste keer dat de Afdeling rechtspraak een uitspraak heeft willen doen in een geschil waarin een rechter is betrokken. Rechters, die zijn benoemd voor het leven, zijn uitgesloten van procedures op grond van de Ambtenarenwet. Met deze uitspraak in de hand kunnen zij aanspraak doen op een andere vorm van administratieve rechtspraak.

Raadsheer Smit, voorzitter van de belastingkamer bij het Amsterdamse hof, nam eind 1987 geen genoegen met de weigering van Korthals Altes zijn kantoorkosten van ongeveer 5000 gulden te vergoeden. Bij de Raad van State voerde hij onder meer aan ongelijk te worden behandeld ten op zichte van andere thuiswerkende ambtenaren, die wel kantoorkosten vergoed kregen. Justitie bracht daar tegenin dat het al jaren gebruik is dat rechters thuis werken. Daarnaast is het departement bezig met de bouw van nieuwe gerechtsgebouwen waarin wel in werkkamers is voorzien.

De Raad van State wijst de vordering van Smit af omdat bij de zitting kwam vast te staan dat er inderdaad 'binnen een redelijke termijn een eigen werkplek ter beschikking komt'. De Afdeling rechtspraak vindt niet dat er andere ambtenaren zijn die met Smit vergeleken kunnen worden omdat hij werd benoemd 'in een situatie waarbij het thuiswerken niet ongebruikelijk was'. Smit zegt in een reactie niet te weten wanneer Justitie hem een werkkamer zal geven. De Rijksgebouwendienst heeft nog niet besloten of het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, dat de rechtbank heeft verlaten voor een nieuw gebouw aan de Parnassusweg, voor het Hof zal worden gerestaureerd.