PvdA wierp lot over nieuwe gedeputeerde

ARNHEM, 2 okt. De PvdA-fractie in de provinciale staten van Gelderland heeft vorige maand door loting haar nieuwe (kandidaat-)gedeputeerde aangewezen, zo is nu pas gebleken. Er moest in Gelderland een vervanger gekozen worden voor partijgenoot O. Feitsma, die tot burgemeester van Maarssen wordt benoemd. Binnen de fractie waren drie serieuze kandidaten voor de post van Feitsma: fractievoorzitter J. Hartman en de twee 'gewone' statenleden E. Maas en E. Altena. Bij de stemming in de fractie kreeg Hartman een stem minder dan Maas en Altena, die ex aequo eindigden. De PvdA-reglementen blijken in dat geval in loting te voorzien en dus moesten er papiertjes getrokken worden, waarna Altena als de meest gelukkige uit de strijd tevoorschijn kwam.

De fractie deed er na de stemming over de procedure het zwijgen toe, de toedracht lekte evenwel toch uit. Altena stelt desgevraagd dat uit kiesheid voor de overige 'sollicitanten' naar de functie niet over de procedure gerept is en zegt absoluut niet verlegen te zijn met deze eigenaardige benoeming. 'Wat telt is dat de fractie na de stemming unaniem haar vertrouwen in me heeft uitgesproken.' Toch blijkt men binnen de PvdA in Gelderland wel een onbevredigend gevoel te hebben overgehouden aan de toedracht. Altena laat weten dat erover aan het PvdA-partijbureau in Amsterdam gerapporteerd zal worden. 'De procedure roept natuurlijk wel wat vragen op', geeft hij zelf ook toe. Op 24 oktober zal Altena door zijn fractie officieel voorgedragen worden als nieuwe gedeputeerde. Als het aan de statenfractie van de RPF/GPV ligt gebeurt dat overigens toch niet. De RPF vindt (overigens als enige partij) dat de PvdA het voor de korte periode tot de statenverkiezingen van maart 1991 maar zonder een derde gedeputeerde moet doen. De partij zal dan waarschijnlijk toch zetelverlies lijden en de derde gedeputeerde moeten inleveren, aldus de RPF/GPV. Dat gaat de provincie wachtgeld kosten. Altena over die redenering: 'Het zou wel heel bijzonder zijn als we vooruitlopend op de verkiezingen al een zetel zouden opgeven. Dat zullen de kiezers toch niet van ons verwachten.'