PTT sluit in vier jaar 587 postkantoren

ROTTERDAM, 2 okt. PTT Post zal de komende vier jaar 587 postkantoren sluiten. Dat zijn er 87 meer dan PTT in juni al aangekondigde. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant gaan veel vestigingen dicht.

De reorganisatie vloeit vooral voort uit de opkomst van de geldautomaten, waardoor het aantal lokethandelingen sterk is afgenomen. Vooral in Zeeland en Friesland zal de teruggang van het kantorennet grotendeels worden opgevangen door uitbreiding van het aantal kleine postagentschappen, zodat per saldo landelijk 335 vestigingen van PTT Post verdwijnen.

De inkrimping betekent het verlies van 1.700 arbeidsplaatsen. De directie van PTT Post verwacht geen gedwongen ontslagen. Natuurlijk verloop en herplaatsing zijn volgens haar voldoende om de personele gevolgen van de inkrimping op te vangen. Maar in tegenstelling tot juni zijn de vakbonden daar nu veel sceptischer over. Volgens de bonden is het natuurlijk verloop gering (driehonderd man per jaar) en is de toezegging dat geen collectieve gedwongen ontslagen zullen vallen 'te globaal'.

De reorganisatie komt na de herziening van het contract tussen NMB/Postbank en PTT Post. Postkantoren en -agentschappen verrichtten van oudsher ongeveer twee derden van hun loketdiensten voor de Postbank. Maar door de uitbreiding van het aantal geldautomaten en door de privatisering van de Postbank loopt dat aandeel met ongeveer veertig procent terug. Resultaat is dat ook de vergoeding die de Postbank aan PTT Post betaalt de komende jaren drastisch zal afnemen. Daardoor kan een groot aantal PTTvestigingen niet meer kostendekkend worden geexploiteerd.