Personalia

J. (Jules) van Raalte, van 1968 tot 1973 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), is vorige week vrijdag op 75-jarige leeftijd overleden. Van Raalte was van 1941 tot 1974 hoofdredacteur van de voormalige in Rotterdam gevestigde Handels en Transport Courant (het huidige Nieuwsblad Tranport). Vervolgens werd hij hoofdredacteur van het Financieel Economisch Magazine (FEM). Van Raalte, erelid van de NVJ, was tot voor kort nog actief in de journalistiek. Secretaris Verploeg schetst hem als een 'aimabel mens en een kundig voorzitter', die tot op het laatste moment betrokken was bij zijn vak en het vakbondswerk, en interesse toonde in wat zich in de journalistiek afspeelde. Onder leiding van Van Raalte sloot de NVJ zich begin jaren zeventig aan bij het toenmalige overlegorgaan van NVV/NKV en CNV. (ANP)